Akademiutveckling

Bakgrund

Varje år genomför SEF (Svensk Elitfotboll) en akademicertifiering av klubbar inom SEF och Ettanfotboll. Akademicertifieringen startade för flera år sedan inom ramen för det som då kallades Tipselitprojektet och sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande. Certifieringen är ett långsiktigt arbete där klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet (8-19 år) utvärderas årligen. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till svensk fotboll. 

Klubbar i Ettanfotboll har möjlighet att delta i akademicertifieringen. SEF leder projektet och har som målbild att tillsammans med Ettanfotboll hålla ihop alla deltagande klubbar i ett gemensamt nätverk. De ekonomiska och kommunikativa delarna inom projektet skiljer sig dock åt beroende på om klubben är medlem i SEF eller Ettanfotboll. Grunden för Ettanfotboll klubbar är dock att deltagande är kostnadsfritt och att utbildningar, fortbildningar och andra gemensamma aktiviteter bekostas av projektet.

För mer detaljerad information om akademicertifieringen, läs mer på https://unicoach.se/certifieringen/

Certifierade klubbar 2021

Certifierade klubbar 2020

Kontakt

För kontakt med SEF:s akademiutvecklare Thomas Hasselgren, vänligen maila thomas.hasselgren@svenskelitfotboll.se. Thomas hjälper även nya Ettanklubbar som vill anmäla sig.

För kontakt med Ettanfotbolls ansvarige för akademifrågor, vänligen maila micke@sollentunafk.se. Micke sitter i styrelsen i Ettanfotboll och ansvarar för samordningen mellan Ettanfotboll och SEF.