Antagen av Ettanfotbolls styrelse den 17 maj 2018    Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter Intresseföreningen Ettanfotboll, (802431-0230), Sparvstigen 32, 461 44 Trollhättan (nedan kallad Föreningen) är ...