220604 Flagga med Ettan under fotbollsmatchen i Ettan södra mellan Tvååker och Torn den 4 juni 2022 i Tvååker. Foto: Krister Andersson / BILDBYRÅN / COP 147 / KA0169

Tidigare i september kallade Ettanfotboll till nätverksträff på temat miljömässig hållbarhet. Nätverksträffarna är ett steg i ledet att hjälpa föreningarna att utvecklas i en mer hållbar riktning och det är en strategi som antogs av medlemsföreningarna vid årsmötet 2018. Vi har pratat med Malin Rogström (Ettanfotbolls styrelse) och Åsa Sund (Greengoat) som var under nätverksträffen.

Ettanfotbolls hållbarhetsarbete har nu pågått aktivt under ett flertal år och enligt Malin Rogström har många föreningar kommit långt i sin hållbara utveckling. Ett område som dock inte har fått lika mycket utrymme har varit den klimat- och miljömässiga hållbarheten, därför valde arbetsgruppen som Rogström tillhör att nu fokusera på just det. 

– Det grundar sig i en dialog med alla ordföranden i samband med mötet som vi hade i mars. Då fick vi signaler från alla ordföranden om att de ville jobba mer med miljömässig hållbarhet. Därför ordnade vi den här nätverksträffen där det var mer fokus på grundläggande utbildning kring frågorna och sedan mer praktiska exempel under den andra dagen, säger Malin Rogström till ettanfotboll.se.

Med på nätverksträffen, som pågick under två dagar, var representanter från olika aktörer verksamma inom hållbarhetsbranschen, bl.a. Åsa Sund från företaget Greengoat som jobbar med att stötta organisationer med sin hållbara utveckling.

– Greengoat är en hållbarhetsbyrå som hjälper och stöttar företag och organisationer att förstå vad hållbarhet innebär för dem, vad de skall fokusera på och att komma igång med sitt hållbarhetsarbete på ett strukturerat sätt, säger Åsa Sund.

Vi frågar Sund vad som är viktigt att tänka på, speciellt om man är en mindre organisation som kanske saknar stora resurser.

– Fundera igenom vilka delar av hållbarhetsområdet som är viktiga för er och där ni kan göra störst skillnad. Börja sedan äta elefanten i små bitar. Många känner sig osäkra på om de gör rätt saker men bättre att börja med små steg än att inte göra någonting alls. 

Malin Rogström lyfter fram att det också är viktigt för föreningarna att vara tydliga i kommunikationen gentemot partners och andra intressenter kring det man faktiskt gör.

– Det görs en massa bra saker, berätta om det, kommunicera det och paketera det. Visa upp det för de partners ni har och för nya möjliga partners som är dedikerade i hållbarhetsfrågan. Ha samtalet kring hur ni tillsammans skulle kunna vidareutveckla arbetet.

Åsa Sund instämmer i Rogströms syn på att föreningarna gör mycket och menar på att det arbete som redan görs bär på en enorm kraft.

– Det finns ett stort engagemang i föreningarna kring hållbarhetsfrågan, inte minst inom de sociala delarna, vilken stark kraft idrotten och föreningarna är. Och det finns en vilja att förstå vad man kan göra inom miljö- och klimatfrågan men att den känns lite svårare. 

Just viljan att göra någonting bra på området tycker också Rogström märks tydligt bland föreningarna när hon får tillfälle att reflektera över deltagarnas olika berättelser.

– Jag är jätteimponerad av det engagemang och den vilja som finns och Ettans föreningar när det gäller de här frågorna. Jag har också en stor förståelse att det måste vara pragmatiskt, verksamhetsnära, hyfsat lätta saker för oss att realisera, annars har vi svårt att komma igång med det här, säger Rogström och fortsätter.

– Jag tycker att vi lyckades få till det så att de här dagarna gav några konkreta, inspirerande exempel och framför allt det som är gemensamt viktigt, att kroka arm med vissa företagspartners, få in mer kunskap, vad kan vi göra tillsammans. 

Ettanfotboll tackar Malin Rogström och Åsa Sund för pratstunden, samt föreningsrepresentanterna som deltog under nätverksträffen. Tack även till Sandbacka Science Park, projekt Climate Champ, som föreläste vid nätverksträffen.