Ettanfotbolls ordförande Johan Englund föreläser under en av nätverksträffarna.

De senaste dagarna har Ettanfotboll och SvFF samlat medlemsföreningarna på nätverksträffar runt om i landet – temat för dessa nätverksträffar var ekonomisk hållbarhet och hänger ihop med Ettanfotbolls projekt med ”Hållbarhetsmatchen”.

Dessa nätverksträffar bedrivs tack vare projektet Semiprofessionell fotboll, som leds av projektledare Yvonne Ekroth på Svenska Fotbollförbundet. Projektet inleddes under den föregående säsongen och har blivit ett väldigt positivt inslag för alla Division 1-föreningar.

– Nätverksträffarna bestod av tre träffar i tre olika städer och det är alltid kul när vi får lov att samla alla klubbar för det finns så mycket erfarenhet och kunskap som klubbarna själva bär på och vill dela med sig av, säger Jimmy Fors, utvecklingschef föreningar på Ettanfotboll, och fortsätter:

– Projektet Semiprofessionell fotboll har SvFF, Ettanfotboll och EFD drivit sedan januari 2018. För Ettanfotbolls klubbar jobbar jag tätt intill Yvonne Ekroth på SvFF för att få ihop dessa nätverk så att vi kan samla klubbarna och ha det utbytet. Syftet med projektet är att skapa en hållbarhet hos föreningarna.

Temat för veckans träffar var Ekonomisk hållbarhet och hänger ihop med Ettanfotbolls projekt ”Hållbarhetsmatchen”. Det ligger också rätt i tid då det till nästa säsong träder en elitlicens i kraft för spel i Division 1. Där är det av yppersta vikt att det pratas om hållbar ekonomi bland föreningarna samt att föreningarna får tillfällen att utbyta erfarenheter. 

De tre träffarna har varit välbesökta och deltagarna har fått lyssna på bra föreläsare 

Johan Englund, Ordförande Ettanfotboll 

Johan Englund har varit med och skapat hållbarhetsrapporten för Ettanfotboll och driver hållbarhetsmatchen för organisationen. Han berättade om det arbete som varit och hur vägen till att bli Nordens mest hållbara liga ser ut, samt pratade om diplomerad förening. 

Henrik Berggren, VD Djurgården Fotboll

Henrik Berggren är VD i Djurgården Fotboll. Han har varit i föreningen i två omgångar och varit med om unika resor och erfarenheter med föreningen i sitt hjärta – han delade med sig av de och berättade om hur han och kollegorna arbetat för att vända ekonomin i föreningen. 

Magnus Berglund, Marknad- och Sponsringsrådgivare Kinglet AB

Magnus Berglund utbildar i marknadsföring och sponsring och agerar som rådgivare till flera välkända varumärken och idrottare i Sverige. På nätverksträffarna i veckan har Magnus pratat om ”Hållbar sponsring”, ett ämne han gav ut en bok om så sent som i december 2018. 

Stefan Svensson, Evenemangsutvecklare Varför Inte

Stefan Svensson arbetar som evenemangsutvecklare och har med sin stora erfarenhet från föreningslivet en god kunskap om hur man bäst utvecklar evenemang – och hur man med små medel kan göra ett än bättre evenemang som lockar fler besökare till fotbollsarenorna. 

– Det är oerhört givande att samla denna kunskap och ta del av den och dessutom ha föreläsare på plats som kan tillföra ny kunskap och på så sätt bidra till utvecklingen av våra medlemsföreningar, säger Jimmy Fors.

– Alla föreningar som deltar får lämna en utvärdering, i utvärderingarna ser vi idel positiva ord om nätverksträffarna. Klubbarna tycker väldigt mycket om att träffas utöver i tävlingssammanhang och det är tydligt att ligan mår bra av att klubbarna träffas mer frekvent och av att klubbarna utvecklas inom hållbarhetsområdet. Gemensamt utvecklar vi produkten Division 1.

Stefan Svensson, Evenemangsutvecklare på Varför Inte, föreläser för nätverksträffens deltagare.

Mer om projektet Semiprofessionell Fotboll 

Projektet syftar till att på olika sätt bistå föreningarna i de tre utpekade serienivåerna. Att från Svenska Fotbollförbundets sida i nära samverkan med föreningarna och Ettanfotboll identifiera gemensamma utvecklingsområden. Utifrån dessa skapas utvecklingsplaner och relevanta aktiviteter som svarar upp till föreningarnas behov men skapar också forum för erfarenhetsutbyten och samverkan. Det finns idag många resurser som arbetar för att utveckla svensk fotboll. Inom ramen för projektet är ambitionen att kunna koordinera de resurserna – för att på så vis skapa förutsättningarna för ett långsiktigt, hållbart perspektiv.