Sportbladet har i dagarna publicerat en artikelserie vid namn “Seriemordet”, en artikelserie som lägger fokus på många av Ettans föreningars tuffa ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Artikelserien lyfter den problematik som många föreningar ställs inför eftersom att man bedriver elitfotbollsverksamhet men i de flesta fall är en semiprofessionell förening med intäkter som underskrider det önskade och kostnader som ligger på gränsen till ens förmåga. 

I artiklarna uttalar sig representanter från ett flertal Division 1-föreningar om sin situation, SvFF-basar uttalar sig i frågan om huruvida föreningarna i Ettan kommer att åtnjuta högre ekonomiska bidrag och profilerade krönikörer reflekterar kring det som gör svensk fotboll unik och den betydelse lägre divisioner har för Superettan och Allsvenskan. 

Johan Englund är ordförande för Ettanfotboll och ser positivt på att frågan lyfts i rikstäckande media.

– Jag välkomnar att man ambitiöst granskar den utmaning svensk fotboll har med seriepyramiden och den tilltagande skillnaden i förutsättningarna för Division 1 jämfört med Superettan och Allsvenskan, säger Englund, och fortsätter.

– Samtidigt är det viktigt att framhålla att vi har mycket bra dialoger kring olika förslag för framtiden med både SEF och SvFF. Det förs konstruktiva diskussioner i detta nu, som jag är övertygad kommer att landa bra.

Ettanfotboll har sedan många år identifierat den problematik som seriens föreningar i många fall ställs inför. Sedan 2018 har organisationen i nära samarbete med SvFF, i ett av SvFF finansierat projekt, arbetat för att stötta klubbarna i deras eget arbete med att stärka sin förening på ett organisatoriskt och ekonomiskt plan. 

Arbetet med hållbarhet har blivit en central punkt för Ettanfotboll att arbeta utifrån. Jimmy Fors är ett bekant namn för många personer på föreningarnas kanslier runt om i landet. Fors har rollen som föreningsutvecklingschef för Ettans 32 föreningar och mycket av hans tid går åt till hållbarhetsarbetet.

– Vi har sett att klubbarna behöver stöd i sitt arbete, få hjälp med att ta sig framåt. En styrka är då att ha en nationell samordnare från Ettanfotboll som jobbar rikstäckande med föreningarna, det betyder mycket för oss också, klubbarna ger bra input, säger Fors och fortsätter:

– Fördelen med min roll är att vi får insyn i klubbarnas verksamhet. Vi jobbar med alla föreningar och besöker årligen samtliga. Det är viktigt att det finns någon som kan vara ute och hjälpa och stötta och till exempel arrangera nätverksträffar där man kan knyta kontakter och utbyta kunskap.

Så sent som för två veckor sedan arrangerades under tre dagar nätverksträffar för samtliga föreningar i Ettan. Nätverksträffarna innehöll föredrag från olika föreläsare med fokus på ekonomisk hållbarhet, närvarande var också Ettanfotbolls styrelse och representanter från SvFF fanns på plats. Syftet med nätverksträffarna är att samla och utbyta kunskap och sedan implementera den kunskapen i verksamheten. 

– Det är oerhört givande att samla denna kunskap och ta del av den och dessutom ha föreläsare på plats som kan tillföra ny kunskap och på så sätt bidra till utvecklingen av våra medlemsföreningar, sa Fors i en tidigare intervju med Ettanfotboll.se.

Ettanfotboll har en stark tilltro till sina föreningar och på den produkt som ligan erbjuder. Fotbollen i Division 1 tar kliv framåt i sin utveckling och är en viktig talangproducent för svensk fotboll. Därför vill man förutsättningarna till trots fortsätta sikta högt.

Ettanfotbolls utvecklingschef för föreningar, Jimmy Fors.

– Ambitionen är stor, vi har en bra produkt och Ettan som hela tiden utvecklas och som berör många människor. Vi vill inte backa för att det är tufft och sätta på oss en offerkofta, utan ser hellre alla möjligheter som finns, säger Fors.

Ordförande Englund är trots svårigheterna hoppfull inför framtiden. Han menar att det lyft som Ettanfotboll har gjort med sin egen organisation också har gett ringar på vattnet hos olika aktörer som inser betydelsen av Division 1 och nu handlar det om att omvandla samtalen till handling för att sedermera kunna utveckla och stärka ligan.

– Jag upplever att allt fler inser kvaliteten på produkten och betydelsen av Ettan som ett centralt kugghjul i svensk fotboll och därmed relevansen i att den måste utvecklas. Nu jobbar jag och styrelsen hårt för att denna insikt och den välvilja vi möter ska leda till konkreta handlingar, säger Englund.