SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson var på plats på nätverksträffen. Foto: Johan Englund

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson var på plats på nätverksträffen.
Foto: Johan Englund

Under lördagen arrangerade Ettanfotboll tillsammans med SvFF, genom FIFA Forward, en nätverksträff i Stockholm för samtliga sina medlemsklubbar. En av punkterna på agendan var ett extrainsatt medlemsmöte där strategiska frågor lyftes upp för beslut.

Det var ett välbesökt möte där merparten av klubbarna deltog. Under säsongens gång har det fram tills i helgen skett tre omgångar av nätverksträffar, dessa träffar drivs i samarbete med SvFF genom FIFA Forward-projektet, och det här var den fjärde som genomfördes i år.

För dagen fanns där tre stora punkter på agendan; Extrainsatt medlemsmöte, SvFF genom förbundsordförande Karl-Erik Nilsson och Hållbarhet. Medlemsmötet avhandlade följande:

Stadgeändringar
Ettanfotboll har under det senaste året flyttat fram sina positioner i FotbollsSverige mycket och i takt med att organisationen växer är det viktigt att se över sina stadgar och följa den utveckling organisationen har. Information hade inför det här mötet gått ut till alla klubbar och mötesdeltagarna kunder därför enhälligt besluta om de förändringar som föreslagits.

Beslut om upplåtelseavtal
Ettanfotboll har inlett ett arbete med sina kommersiella rättigheter och för att lyckas i sin ambition att kraftigt öka intäkterna till klubbarna måste det säkerställas vilka ytor som centrala partners får teckna. Klubbarna beslutade att fastställa det förslag som föreslagits.

Gemensamt marknadsföringsverktyg/biljettsystem
Som ett led i att öka intresset för Division 1-fotbollen samt att följa med i digitaliseringen av världen föreslogs det att införa ett gemensamt marknadsföringsverktyg och biljettsystem i Division 1-serierna. Alla närvarande klubbar undantaget en ställde sig positiv till detta förslag.

– Idag har vi fattat viktiga beslut som lägger en viktig och bra grund för den fortsatta utvecklingen av Ettanfotboll. Nu kan vi med uppdaterade stadgar och gemensamma avtal kring rättigheter gå vidare och erbjuda kommersiella partners en säkerställd tillgång till Ettanfotboll som en sammanhållen och mycket spännande produkt, säger Ettanfotbolls ordförande Johan Englund.

På eftermiddagen höll Karl-Erik Nilsson (SvFF) ett föredrag om det arbete förbundet gör just nu. Presentationen var väldigt uppskattad och efter presentationen följde en kort frågestund.

Den sista punkten på agendan var Hållbarhet. Ettanfotboll har som mål att vara den mest hållbara fotbollen i Sverige. För att uppnå detta har man integrerat viktiga mål i sin strategi.

– Under hela dagen var alla de närvarande föreningarnas representanter aktiva med frågor och inlägg i diskussioner. Eftersom det arbete vi driver med utvecklingen av ligan är ett arbete vi gör tillsammans är jag glad över det stora engagemanget. Det bådar gott för framtiden, säger Englund.