Under fjolårssäsongen fick lagen i Ettan tillfället att arbeta tillsammans med Trimbite som tillhandahåller ett verktyg med syftet att enkelt kunna analysera sina spelares belastning och fysiska tillstånd. Nu fortsätter samarbetet med Trimbite och det är en del av Ettans arbete mot att bli “Nordens Mest Hållbara Liga”. 

När man pratar om hållbarhet associeras det ofta till miljö- och klimatarbete. Men hållbarhetsbegreppet rymmer fler områden än så, det kan även röra sig om ekonomisk eller organisatorisk hållbarhet, eller som i detta fall – sportslig hållbarhet. 

Ettan är en semiprofessionell liga som spelar elitfotboll. Skador och tapp i spelartruppen drabbar Ettans lag precis som lag i alla andra ligor. Föreningarna i Ettan har inte alltid de ekonomiska resurser som krävs för att upprätthålla en bred och frisk spelartrupp, därför blir det extra viktigt för föreningarna att arbeta förebyggande för att undvika exempelvis skador. Det är där som Trimbite kommer in i bilden. 

– Vårt mål är att erbjuda tränarna ett verktyg för att behålla spelarna på plan. I Ettan är det särskilt viktigt på grund av en begränsad ekonomi, man måste vara rädd om spelarna som man har. Då visar forskningen att det finns fyra strategier som man behöver fundera kring, spelarnas belastning, välmående, intern kommunikation och vilken ledarskapsstil man har, säger Johan Svensson från Trimbite.

– Trimbite är ett verktyg där tränarna får en snabb bild över hur spelarna mår och kanske vilka man behöver prata mer med och stämma av med inför träningarna, men också för att följa upp spelarnas upplevda belastning. Över tid ger det tränarna ett bra mått för att skapa sig en bra bild över hur träningsbelastningen över veckan ser ut. Om man når för hög eller för låg belastning, och vad man kan göra åt det.

Verktyget ger tränarna möjligheten att direkt skapa en rapport inför eller efter träningarna, vilket ger en god bild åt såväl tränarna men också åt lagets medicinska team då man kan dokumentera skador som uppstår. Spelarna får i en app i sin telefon svara på frågor över den upplevda belastningen och idén om den här typen informationsinsamling uppstod 2013.

– Vi är själva tränare och vi famlade efter något sätt att stämma av innan och efter träningen med spelarna. Innan träning är vi intresserade av hur hela gruppen mår, om vi måste anpassa träningsbelastningen för någon. Då stod vi där som många andra tränare med olika papper och excelmallar och kände till slut att vi kanske ska ta teknologin till hjälp där spelarna själva får rapportera innan och efter träning.

180217 AIK:s fystränare Johan Svensson under fotbollsmatchen i Svenska cupen mellan AIK och Syrianska den 17 februari 2018 i Stockholm. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN / Cop 234

Vad är det för information som ni kan samla in från spelarna genom appen?

– Vi har ett par viktiga frågor att ha koll på, tidigare riskfaktorer för skador, fråga om vilket ingångsvärde man går in i träningen med, sömn och känningar. Dessutom kan spelaren också ge en indikation på sin stressnivå. Många har studier eller annat vid sidan om fotbollen.

– Spelarna får bland annat två frågor, hur ansträngande träningen var och om man har en känning, då vet tränarteamet det till dagen efter.

Det börjar ju pratas mer om psykisk ohälsa inom fotbollen, kan det här verktyget vara till hands även där?

– Det är inte säkert att det kommer fram, men det kan vara lättare att kunna sätta en markör och så kan tränaren komma till spelaren istället för tvärtom. Det är ett sätt att fånga upp det. Vi har sett att där det fungerar bäst är miljöer där tränarteamet är väldigt involverade och följer upp spelarnas feedback och rapporter, säger Johan Svensson. 

Vilka effekter eller resultat har ni kunnat mäta hos lagen som använder Trimbite?

– Vi har sett en reducering av skador på 46% i Damallsvenskan, vilket är en stor reducering av skadorna. Kanske är det för att tränarna har fått ett bättre beslutsunderlag. Vi säger inte till tränarna vad de ska göra men verktyget ger en indikator åt tränarna.

– I allsvenskan brukar ungefär 12% av varje lags trupp vara borta varje match och träning. Genom att jobba kontinuerligt med Trimbites verktyg har jag av egen erfarenhet kunnat ha en tillgänglighet där så få som 6% av truppen är borta. Det har stor påverkan. 

Om vi tittar specifikt på Ettan, finns det någonting du skulle kunna utveckla kring angående fjolårets samarbete?

– Det man kan säga om Ettan är att många tränare har ont om tid. Kan man då hitta sätt som snabbar på beslutsprocesser, bedömningsprocesser eller informationsprocesser så är det intressant för tränarna att ha med det i sin beräkning för att effektivisera sitt arbete. Men även för att säkert kunna utvärdera vad vi idag har för skador. Att ha ett enkelt system för att se vad vi har för skador under ett år.

– Det vi har sett att de lag som har använt det med kontinuitet varje vecka är också lag som klarat sig bra i Ettan. Sen finns det för lite underlag för att säga att bara för att du använder Trimbite går du till superettan. Däremot är det lag som har presterat bra och upplever att de haft en skadesituation som sett bättre ut än innan man använde verktyget. Innan man började jobba med skadesituationen saknade man verktyg, deras slutsats blir deras upplevelse av att de vet hur det ser ut och att det går åt rätt håll för att man får koll på skadorna och hur många de är och att man kan följa upp med spelarna om hur de mår. 

Vad skulle du säga till föreningar som står och väger om de ska använda Trimbite eller inte?

– Att fundera över dels hur mycket pengar vi lägger på spelare som inte kan vara tillgängliga, hur mycket tid lägger vi på att fundera om vi ska göra si eller så, där man känner att det vore bra med ett bra underlag att ta beslut ifrån. 

***

Ettanfotbolls ordförande Johan Englund.

Ettanfotbolls ordförande Johan Englund ser positivt på samarbetet med Trimbite och de effekter som verktyget har haft på föreningarna som har använt det.

– Trimbite är en fantastiskt möjlighet för klubbarna att få tillgång till ett verktyg som verkligen kan hjälpa till att hålla spelarna på planen. Jag brukar säga att i Ettan spelar vi elitfotboll i en semiprofessionell kontext, ambitionen är inte nödvändigtvis att spelarna ska vara helprofessionella men om vi kan utveckla organisationen runt laget till att vara en helt professionell så kommer vi att åstadkomma väldigt mycket.

– En nyckelfaktor i det här är ju hela omhändertagandet av spelarna. Vi har jättemånga duktiga tränare och välutbildade tränare i Ettan, men vad som verkligen behöver utvecklas är omhändertagandet av spelarna. Här är Trimbite ett lättanvänt verktyg och en fantastisk möjlighet som jag skulle bli överraskad om föreningarna inte väljer att nappa på att arbeta med.

– Det vi har sett är ju att de föreningar som har arbetat med Trimbite har ju också i större utsträckning än andra föreningar haft färre skador och också presterat bättre som lag. Så vi ser ju verkligen inget skäl till att man inte ska jobba med det här. Vi är övertygade om att om vi systematiskt kan få våra föreningar att arbeta med Trimbite så kommer det att leda till att vi har spelare som kan prestera bättre, som mår bättre som människor och därmed också lag som presterar bättre – då blir hela miljön bättre, säger Johan Englund.