Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / 92049

Under onsdagen den 5 februari samlades representanter från Ettanfotbolls föreningar för en gemensam utbildningsdag vid Svenska Fotbollförbundets huvudkontor i Solna. Deltagarna skulle erbjudas föreläsningar av flera välmeriterade gäster.

Efter att klubbarnas representanter hade fått ett kortare tillfälle på sig att heja på bekanta ansikten drogs utbildningsdagen om matchfixning igång. Först ut var representanter från Svenska Fotbollsförbundets integrity team, en särskild arbetsgrupp som arbetar för att stävja problematiken med matchfixning inom svensk fotboll. Deltagarna fick då lyssna till Johan Claesson, integrity officer, och Tobias Tibell, förbundsjurist. 

Claesson och Tibell föreläste om den grundläggande problematiken med matchfixning och hur fenomenet hotar hela den svenska idrottsrörelsen. Deras föreläsning gav också deltagarna en mycket god grund i att förstå regelverk, åtgärdsplaner och krishantering kring matchfixning eller spelaraffärer som man misstänker vara regelvidriga. 

Föreläsarna berättade också om spelmarknadens utveckling och roll i problematiken kring matchfixning, vilka riskfaktorer (specifika för Sverige) som utlöser matchfixning och hur förbundet arbetar med att utreda misstänkta fall av matchfixning, innan, under och efter match.

Efter två timmar blev det så dags för nästa föreläsare att inta scenen. Den följande timmen skulle deltagarna få lyssna till Fredrik Gårdare från Polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet. Gårdare berättade hur man från polisens håll arbetar för att stävja och utreda problematiken kring matchfixning och vilka åtgärder man vidtar för hjälpa utsatta spelare som har blivit kontaktade av matchfixningsnätverk. Gårdare fortsatte med att förklara vilka grupper i samhället det är som ligger bakom fallen med matchfixning och vad dessa har att tjäna på den här typen av brottslighet. 

Under Gårdares föredrag målades en mycket mörk bild upp av den hemska verklighet som döljer sig bakom de kriminella nätverkens verksamhet. Det rör sig inte bara om matchfixning, utan också ofta om utpressning, hot, penningtvätt, otillåten agentverksamhet där mellanhänder och målvakter används för att sko sig på spelarförsäljningar och i värsta fall förekommer också även en sorts människohandel.

Därefter var det dags för lunch och deltagarna fick tillfället att diskutera med varandra om de föreläsningar som man fått ta del av innan det var dags för dagens tredje och sista föreläsning.

Jens Littorin och Magnus Svennungsson är två journalister som har skrivit boken “Matchfixarna – Hotet mot nationalsporten”. Under eftermiddagen höll Littorin och Svennungsson en föreläsning som delvis visade exempel på fall av matchfixning, både fall som sker direkt under match men också fall där det fuskas med protokoll efter match. Föredraget rörde sig allteftersom över på deras egna granskningar av matchfixningen i Sverige. Littorin och Svennungsson redogjorde för olika rättsfall där matchfixning har förekommit och de berättade även om det grävande arbete som de själva bedrivit i jakt på matchfixare och deras offer. Sammantaget var det en mycket intressant föreläsning som bjöd på löjeväckande exempel på matchfixning som fick deltagarna i föreläsningssalen att brista ut i skratt över hur uppenbara fallen ibland kan vara. Men det var varvat med en seriositet om det allvar det innebär för fotbollen och för personer som inte vill vara en del av fusket men som av olika anledningar blir tvingade – och hur det påverkar deras liv. 

Dagen kännetecknades av en nödvändig djupdykning i allt som rör matchfixning. Varför sker det? Vilka ligger bakom det? Vilka blir konsekvenserna för spelare, föreningar och samhället? Den första reaktionen vid matchfixningsskandaler är ofta att det förstör sporten, men det kan också förstöra människoliv när ungdomar eller spelare som inte vill vara med tvingas in i brottsligheten. Hur ska klubbarna hantera hela problematiken med matchfixning?

Deltagarna lämnade Solna med en djupare förståelse för den krångliga och svårhanterade problematik och de mekanismer som ligger bakom matchfixningen, men också hur de själva, antingen internt i föreningen eller med polisen och förbundet i ryggen, kan arbeta för att förebygga, kontrollera och stävja matchfixningen och hjälpa de personer som ofrivilligt dras in i den. 

*** 

Ettanfotbolls utsände reporter passade på att ställa några frågor till Jimmy Fors, föreningsutvecklingschef hos organisationen och medarrangör för dagen.

Hej Jimmy! Hur skulle du som utvecklingschef beskriva hur den här typen av utbildningar är ett steg i att utveckla Ettans föreningar?

– Det är en jätteprioriterad fråga för Ettanfotboll som organisation, vi har arbetat aktivt under flera år för att motverka matchfixning, och ett led i det arbetet är ju att utbilda en matchfixningsansvarig i varje förening ifall situationer dyker upp så att föreningen är förberedd med en krishanteringsmanual och vet hur de ska använda den och vet också hur arbetet från förbund och polismyndighet fungerar.

Har det här arbetet än så länge haft någon effekt, har klubbar hört av sig till dig angående matchfixning?

– Vi har ju en point-person i vår ordförande som jobbar med matchfixningsfrågor, men man kan ju titta på statistiken över antalet misstänkta matcher och det har ju sjunkit i Ettan. Det anmäls fler matcher idag men ändå är det färre i antalet som är misstänkta, där tror vi att arbetet som vi bedriver mot klubbar, med klubbar och för klubbar bär frukt.

Ifall du jämför situationen innan ni började med utbildningarna och arbetet mot matchfixning och efter det, hur skulle du säga att situationen och klimatet kring denna fråga har förändrats?

– Jag skulle säga att Ettan är den serien som arbetar hårdast i förebyggande syfte, gentemot föreningarna, inte bara så utbildar vi en matchfixningsansvarig, vi har också ett dokument som alla spelare, ledare och funktionärer måste skriva på inför säsongen. Vi arbetar löpande med det här problemet. Det har kanske gått från att folk har haft en bild att Ettan var en väldigt utsatt serie, och det hörde man idag också på de som föreläste att nu har det skjutit ned mot division 2, det tror jag är en kombination av att vi jobbar väldigt hårt mot det men också att alla matcherna faktiskt sänds.

Framöver, hur blir det med den här typen av utbildningar, kommer vi att få vara med om fler liknande arrangemang?

– Det kommer vara en löpande aktivitet att vi utbildar årligen så vi säkerställer att vi har en matchfixningsansvarig i varje förening och att de alltid är uppdaterade med den senaste informationen och kunskapen, så det här är prioriterat för oss fullt ut och kampen tar ju aldrig slut.

Eftersom att Ettanfotboll ligger i framkant med arbetet, är ni involverade med SvFF eller Riksidrottsförbundet när det kommer till nationella diskussioner om matchfixning?

– I högsta grad, i synnerhet med SvFF då det är vårt specialförbund, men även gentemot RF.

Några avslutande ord?

– Vi tycker att vi fick till ett fantastiskt program idag som verkar ha varit uppskattat av många deltagare, bra utbildning på förmiddagen och en fantastisk föreläsning på eftermiddagen med väldigt kompetenta och duktiga människor.

***

I dagarna kommer även intervjuer med föreläsarna att publiceras på Ettanfotboll.se. Håll till godo!