Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att seriestarten i Ettan skjuts upp till slutet av maj. Coronaviruset har lamslagit nationalsporten och flera elitklubbar befinner sig i ett läge där man har börjat permittera sina spelartrupper. Men hur påverkar situationen verksamheten och den ekonomiska stabiliteten hos Ettans föreningar? 
– Läget är besvärligt, säger Johan Englund, ordförande för Intresseorganisationen Ettanfotboll.

Ettanfotboll har sökt svar hos föreningarna på frågan om hur coronakrisen påverkar deras verksamhet. Bilden som framgår av undersökningen är att föreningarna drabbas hårt på flera områden, ett av dessa är förlusten av sponsorer. Över 90% av Ettans föreningar har redan tappat en eller flera sponsorer.
– Ettan-klubbarna drabbas mindre av uteblivna publikintäkter än SEF-klubbarna, men är desto mer beroende av intäkter från olika typer av arrangemang samt förstås av sponsorer, säger Johan Englund.

Den ekonomiska förlusten av sponsorer som drar sig ur och uteblivna intäkter från inställda arrangemang har redan nu slagit hårt mot flera föreningars ekonomi, där cirka hälften av klubbarna har börjat få problem med sin likviditet. Sammantaget uppskattar föreningarna att man redan nu har förluster uppemot 10 miljoner kronor och att man vid säsongens slut kommer ligga cirka 46 miljoner kronor back i uteblivna intäkter. 
Det ansträngda läget har lett till att flera klubbar har varit tvungna att börja avskeda anställda och uppemot hälften av klubbarna spår att de framöver kommer att behöva skära ned i både personal på kansliet men också på storleken i spelartruppen. Det är inte heller bara seniorverksamheten som hotas, hela en tredjedel av Ettans föreningar svarar att situationen kommer att innebära negativa konsekvenser för barn- och ungdomsfotbollen i form av nedskärningar i verksamheten.

– Till problemet kan läggas att mycket arbete i Ettans föreningars nyckelfunktioner utförs på ideell basis. Dessa individer har också en civil yrkestillvaro där det förstås också krisar. Det innebär stora påfrestningar för alla fantastiska eldsjälar vi har i Ettan, säger Englund och fortsätter:
– Jag förstår att hela fotbollen lider och att Ettan i ett sammanhang med 3 200 fotbollsföreningar över hela landet bara är en av de svårigheter hela fotbollen ställs inför. Ettan-klubbarnas särskilda dilemma är tunna marginaler och tunnare “stödsystem” runtomkring. Jag är övertygad om att våra semiprofessionella kollegor i EFD-föreningarna har samma situation som vi. 

Ettans föreningar befinner sig i en period av tuffa ekonomiska utmaningar men glädjande är att man i spelartrupperna hittills har noll bekräftade fall av coronaviruset. Dessutom jobbar föreningarna för fullt för att ta sig an utmaningarna man ställs inför.
– På den positiva sidan finns att verksamheten i klubbarna är igång. Jag upplever att det finns en enorm fighting spirit ute i Ettan-klubbarna, det är mycket “det är tufft, men vi ska nog klara av det på något sätt”. Jag är otroligt stolt över den styrka många visar nu och också över att vi som liga står enade, säger Johan Englund. 

Ettanfotbolls ordförande Johan Englund. Foto: Ettanfotboll

Även från Ettanfotbolls håll arbetas det intensivt för finnas till stöd för klubbarna.
– Vi har satt ihop ett gediget informationsmaterial som vi skickat ut till klubbarna om hur det fungerar med korttidspermitteringar, skatteuppskov och sjuklönebidrag. I enkäten ser vi att alla tagit del av den. Ett problem är att alla detaljer om framförallt korttidspermitteringarna inte är klara ännu vilket skapar stor osäkerhet.

I den situation som ligan befinner sig i just nu är informationsflödet av betydande vikt. För att kunna fatta rätt beslut och få rätt stöd krävs det också att adekvat information skickas uppåt inom svensk fotbolls näringskedja.
– Vi jobbar för att ta in just den här typen av information (enkäten som klubbarna har svarat på, reds. anm.) så att SvFF har mer precis information i den dialog man har med RF om att ta del av de stödpengar som kommer från staten. De 500 miljoner kronorna som RF fördelar arbetar vi för att åtminstone en liten del borde komma Ettan-föreningarna tillgodo.

Som det ser ut nu är det viktigt att jobba för att få ned särskilda kostnader och Johan Englund menar att en sådan kostnad skulle kunna vara kostnaden för plan- och arenahyror.
– Vi har också lanserat tanken om att SvFF och SKL kunde överenskomma om att kommunerna under hela 2020 helt avstår från att ta ut plan- och arenahyror. Det är ändå för Ettanklubbarna en stor kostnadspost. Här är det ju ingenting som hindrar att en Ettan-klubb själv tar kontakt med andra klubbar i området och gemensamt går till sin kommun med den idén. Jag tycker det vore en självklar stödåtgärd från kommunerna i detta läge för att rädda det lokala föreningslivet.

Avslutningsvis hälsar Englund att man centralt från Ettanfotbolls håll arbetar för att tillsammans med partners hitta en lösning för att få in intäkter till föreningarna genom en kampanj – Ettan-hjälpen.