Foto: Ettanfotboll

Deltagarna vid Ettanfotbolls utbildningsdag i matchfixning skulle få lyssna till ett två timmar långt föredrag från SvFF:s integrity teams Johan Claesson, integrity officer, och Tobias Tibell, förbundsjurist. Föredragets fokus låg på förbundets preventiva och utredande arbete som rör matchfixnings- och förmedlarfrågor. 

Claesson och Tibell började föredraget med att presentera den grund som matchfixningen vilar på. Roten till problemet, måltavlorna för manipulationen och vilka det är som är drivande aktörer inom matchfixning. Den svenska fotbollen är internationellt sett särskilt drabbad av problematiken kring matchfixning. Vad beror det på och varför har det blivit så? 

En stor del av förklaringen till svensk fotbolls utsatthet för matchfixning är kopplad till spelmarknadens utveckling under de senaste 15 åren. Från att ha endast en aktör på den svenska spelmarknaden finns det idag hundratals aktörer. Cirka 400 speltjänster erbjuder spel i allsvenskan, 310 bolag erbjuder spel på Ettans matcher och 80 bolag erbjuder spel på U19 allsvenskan. Utbudet av stora bettingvolymer och möjligheten för internationella aktörer att delta i spelandet har skapat en supercocktail av problematik.

Föredraget genomsyrades av självkritik och erkännandet att den svenska fotbollsrörelsen, och svensk idrottsrörelse i stort, inte har varit beredda på den aggressiva framflyttning av positioner som de kriminella matchfixningsnätverken har bedrivit de senaste åren. 

Efter en genomgång av problematiken och aktörerna gick man över till att presentera hur SvFF arbetar för att kunna stävja matchfixningen. För många av deltagarna var det en välbehövlig genomgång av de reglement som åläggs föreningarna från förbundets håll. Det rörde sig om regler riktade både mot ens eget beteende men också de skyldigheter som föreningar har gentemot sporten och hur man bäst skapar ett “immunförsvar” mot matchfixning. 

Under 2019 misstänktes 47 matcher för matchfixning, värst var det i Division 2 Södra Svealand där läget länge var extremt kritisk. För Ettans del var 2019 ett år som gick åt rätt riktning. Enbart 5 händelser av misstänkt matchfixning hade identifierats och utretts i Ettan under fjolåret och samtliga händelser var på den lägre misstankeskalan. 

Man kan säga att Claesson och Tibells föredrag var uppdelat på två områden, där den första delen berörde matchfixning och manipulation av matcher. För den andra delen skiftades fokus mot förmedlarfrågor, alltså spelaraffärer och agenters roll i det hela. 

På samma sätt som sporten har drabbats, har även förmedlarverksamheten infiltrerats av kriminella element som sätter sina klor i yngre spelare eller agerar mellanhänder i affärer, ofta tjänar dessa olovliga aktörer stora summor pengar. Föreningarnas representanter blev införstådda med vilka regler som gäller när man befinner sig i förhandlingar om spelarövergångar, vilka licenser som finns för agenter och hur både förening och spelare kan förhålla sig till agenter. 

Deltagarna gavs under Claessons och Tibells två timmar en god fördjupning i förbundets arbete, regelverk och vilka skyldigheter och krav som ställs på föreningarna för att kunna säkerställa att sporten hålls fri från korrumperande inslag. 

Johan Claesson och Tobias Tibell från SvFF:s integrity team. Foto: Ettanfotboll

***

I samband med utbildningsdagen fick Ettanfotbolls utsände reporter chansen att ta Tobias Tibell åt sidan för att ställa några frågor om matchfixningen i Sverige, hur det ser ut för Ettan som liga och vad man ska göra när man misstänker matchfixning.

Hur skulle du säga att situationen med matchfixning ser ut för Ettan?

– Det finns alltjämt ett problem kopplad till den serienivån men om vi tittar på antalet misstänkta matcher har vi ett minskande antal under säsongen 2019 men vi behöver fortsatt jobba stenhårt för att motverka problemet, säger Tobias Tibell.

Vilka punkter kan vara extra viktiga för Ettans föreningar att fokusera på?

– De initiativ som tas med personer som är ansvariga i respektive förening för de här frågorna, som i sin tur informerar och utbildar spelarna och har en kontinuerlig dialog om de här frågorna. Spelarna ska veta “vad ska vi göra, vem ska vi prata med”, om det händer något. Att man har rutiner och ordning och reda på de här frågorna, det tror jag är jätteviktigt för Ettan.

Har ni kunnat se någon särskild utveckling under de senaste åren i Ettan?

– Det är svårt att se någon tydlig trend men vi såg ju under fjolårssäsong ett minskat antal misstänkta matcher, det är väl en sån trend. Sen får vi hoppas och tro att det arbete som görs med Ettanfotboll tillsammans med förbundet ger effekt så att det fortsätter gå åt rätt håll.

Har ni någon konkret målsättning som ni jobbar mot eller är det mer av ett långsiktigt arbete?

– Vi har ingen uttalad målsättning på någon siffra så, utan det handlar om att vi ska bara jobba stenhårt varje dag för att det här ska utrotas ur fotbollen. Sen kan man tycka att det är naivt att säga att det inte ska få förekomma, men vi kan ju aldrig acceptera att en svensk fotbollsmatch manipuleras, det är för mycket.

Skulle du säga att kunskapen om matchfixning är god ute hos föreningarna?

– Jag tror att vi kan bli bättre där. Jag tror att vi kan jobba ännu hårdare från förbundets sida med utbildning, jag tror att intresseorganisationerna kommer in och gör ett jättebra jobb, men jag tror också att det är viktigt att man sen sprider kunskapen ut i organisationerna, ut i föreningarna, så att alla har en bottenplatta att stå på och har en bättre kunskap än man har idag, där tror jag att vi har mer att göra. 

Vad är det viktigaste att göra när man som förening misstänker att matchfixning eller regelvidriga agentaffärer kan vara på gång?

– Att omedelbart berätta om vad de har blivit utsatta för och upplevt, antingen till Polisen om det är ett kriminellt angrepp eller till oss om det handlar om överträdelser av idrottens eller fotbollens regelverk, att man liksom reagerar och agerar om man blir utsatt för någonting.

***

Ettanfotboll tackar Tobias Tibell för intervjun och ser framemot fler utbildningstillfällen tillsammans med SvFF:s integrity team!