180528 Svenska fotbollförbundets logotyp under en presskonferens som anordnas av Svenska Fotbollförbundet den 28 maj 2018 i Båstad. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / 92049

Tidigare i veckan nåddes Ettanföreningarna om SvFF:s Förbundsstyrelses besked rörande det negativa kvalet i Ettan säsongen 2021. Till bakgrund för beslutet ligger den försenade starten av division 2 som beror på nuvarande restriktioner.

På grund av de restriktioner, som för tillfället inte tillåter seriespel i division 2 och nedåt, har SvFF:s Förbundsstyrelse nu fattat beslut om att det negativa kvalet i Ettan kommer att utgå om inte restriktionerna lyfts så att division 2 kan starta den 2-3 maj.

Om restriktionerna kvarstår och seriestarten av division 2 inte kommer igång enligt planerat kommer alltså de lag som placerar sig på plats 13 i Ettan norra och Ettan södra vid serieslutet att behålla sina platser i Ettan 2022.

SvFF skriver:

“Om nuvarande pandemirestriktioner kvarstår 23 april kommer seriestarten i de lägre förbundsserierna skjutas upp ännu en gång och kvalspelen på herrsidan tas bort, det har SvFF:s förbundsstyrelse fastställt. 

Den 9 mars togs beslutet att, på grund av pandemirestriktionerna, skjuta upp säsongspremiären i de lägre förbundsserierna till 1-2 maj samt senarelägga höstens kval. Nu har SvFF beslutat hur man ska agera om restriktionerna kvarstår och starten 1 maj inte blir möjlig. 

Den 23 april blir ett avgörande datum. I det fall de nationella restriktionerna inte lättat då har förbundsstyrelsen beslutat kring konsekvenshanteringen för de lägre förbundsserierna. Med ”de lägre förbundsserierna” avses division 2-3 herrar och division 1 damer. 

Sedan beslutet den 9 mars har synpunkter från distrikten inhämtats. Ett ställningstagande som framgår tydligt är att majoriteten av distrikten anser det viktigt att slå vakt om seriespelet med dubbla möten.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att:

Om inte restriktionerna lättat senast 23 april skjuts seriestarten upp till 22-23 maj och kvalet på herrsidan till division 3, 2 och Ettan ställs in.
Om inte restriktionerna lättat senast 10 maj skjuts seriestarten upp ytterligare, till 5-6 juni.
Utreda när brytpunktsdatum för att nödgas ta till enkelmöten i de olika serierna infaller, frågan ska återrapporteras till förbundsstyrelsen i maj.

Om kvalen ställs in kommer rak upp- och nedflyttning ske mellan de aktuella divisionerna. De lag som hamnar på den ursprungliga kvalplatsen upp går därmed miste om den möjligheten. Det är givetvis beklagligt men den samlade uppfattningen är att det viktigaste har varit att försöka säkerställa en säsong med dubbelmöten i de aktuella serierna.

Förbundets tävlingsavdelning kommer förbereda uppdaterade spelordningar för de olika serierna vilket kommer att sändas ut till samtliga berörda föreningar.”

Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Idrottsfoto

Ettanfotbolls Jimmy Fors, utvecklingschef föreningar, kommenterar beslutet:
– Den bakomliggande anledningen är ifall de lägre förbundsserierna skall kunna genomföras med dubbelserie kommer man behöva spela en längre säsong vilket skulle innebära spel på de dagar som annars var tänkt som kvaldatum. Alla distriktsförbunden har fått inkomma med yttranden i frågan, likaså Ettanfotboll där vi yttrat oss genom ett remissvar från vår ordförande Johan Englund som är styrelsens röst i de frågorna, säger Fors och fortsätter:
– Det 23 april blir ett nyckeldatum för beslutet, passerar vi det datumet utan att ändringar kring restriktionerna skett kommer man tvingas att spela seriespel på kvaldatumen som jag nämnde, vilket innebär att kvalen till Ettan, division 2 och division 3 stryks helt, avslutar Fors.

Om restriktionerna kvarstår blir det alltså enbart ettorna i varje divison 2-serie som flyttas upp. Kvalet från Ettan till superettan påverkas inte av beslutet utan fortgår som vanligt.