Under helgen genomfördes val- och höstmötet för Ettanfotboll. Här är en rapport från val- och höstmötet.

Ordförande för Ettanfotboll, Johan Englund, öppnade med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till hybrida höstmötet. 10 föreningar var på plats och 21 föreningar var uppkopplade via videolänk. Efter öppnandet gick mötet över till valmöte, där styrelsen för 2022 bl.a. skulle fastställas. Valberedningen föreslog omval av två styrelsemedlemmar, Sahar Zandian och Jens Harrysson, och mötet fastställde det här.

Under eftermiddagen stod föreläsningar och gruppdiskussioner på agendan. Johan Englund höll en presentation om hållbarhetsarbetet på Ettanfotboll och OneFlow presenterade sin affärsverksamhet innan dagen avslutades med gruppdiskussioner om utveckling, långsiktiga planer, ekonomi, publikintäkter och annat hos föreningarna.

Utvecklingschefen för föreningarna på Ettanfotboll och sekreteraren på valmötet, Jimmy Fors, delar med sig av sina tanker om dagen:

– Det var en bra träff som vi genomförde med en hybridlösning i och med rådande samhällssituation. Johan Englund hade förberett ett riktigt bra material om hur man skapar hållbara föreningar som låg till grund för en timmes grupparbete för föreningarna. De som deltog digitalt delades in i grupprum medan de som var på plats fysiskt satt i grupper om fem ute i de öppna ytorna på hotellet. Det är skönt att både känna och höra att vi på Ettanfotboll tar nya kliv hela tiden, både i hur vi driver organisationen framåt men också hur våra nätverksträffar blir bättre och bättre, säger han. 

Ettanfotboll vill passa på att tacka ledamoten Mattias Granström för sina insatser i styrelsen som han suttit i fyra år och önska honom lycka till i framtida uppdrag.