Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Pelle Börjesson / Idrottsfoto

Ettanfotboll och dess medlemsföreningar visade styrka under den gångna helgen när man trots den extraordinära samhällssituationen valde att genomföra ligans årsmöte. Vi har pratat med Jimmy Fors som vägleder oss genom årsmötet.

Lördagen den 14 mars var det en något decimerad skara klubbrepresentanter som träffades i det fysiska rummet på Scandic Continental i Stockholm för att delta på Ettanfotbolls årsmöte 2020. Via en digital lösning anslöt även övriga klubbrepresentanter som inte kunde närvara fysiskt vid årsmötet. Ettanfotboll hade en stark strävan att lyckas genomföra årsmötet och tillsammans med klubbarna gjorde man det bästa av situationen.
– Det gick faktiskt över all förväntan att köra digitalt. Det är en extraordinär situation och jobbigt för alla människor som behöver gå igenom den, men det visar på god solidaritet att vi gemensamt kunde hitta en lösning för alla, säger Ettanfotbolls Jimmy Fors, chef föreningsutveckling.
–  Det påverkade inte innehållet men mötets utformning gjorde att rösträkningen tog längre tid. Men under omständigheterna gick det ändå väldigt smidigt och vi har bara fått positiv respons på den digitala lösningen vilket öppnar upp diskussioner för framtiden – kan vi arbeta mer med en digital lösning i framtiden? I så fall går den lösningen hand i hand med vårt hållbarhetsarbete.

Årsmötets agenda bestod av uppemot ett tjugotal punkter som skulle avhandlas, däribland uppföljning av Ettanfotbolls verksamhetsberättelse 2019 samtidigt som en ny verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret skulle fastslås. 

Dagordningen var den som är fastställd i stadgarna, men med en korrigering i medlemsmatrikeln. IFK Berga ersätter Syrianska FC och mot bakgrund av den förändringen föreslogs en justering av medlemsmatrikeln. Förslaget om justering av medlemsmatrikeln fastslogs enhälligt, liksom samtliga andra punkter under dagen.

Ordförande Johan Englund tar till orda vid årsmötet. Foto: Ettanfotboll

När årsmötet närmade sig sitt slut öppnades det upp för frågor från deltagarna. Mycket skulle förstås kretsa kring coronaviruset och seriestarten av ligan. Jimmy Fors berättar att föreningarna har, av naturliga skäl, visat en oro inför seriestarten och det fanns många frågor runt hela situationen. Ettanfotbolls ordförande Johan Englund fick bemöta föreningarnas frågor och berättade om de diskussioner som förs på ämnet, men att man följer rekommendationerna från förbund och myndigheter.

Vidare fick ordförande Englund passa på att informera och svara på frågor angående Ettans nya TV-avtal och vad det innebär för klubbarna under den kommande säsongen.

Trots det prekära läget i samhället och svårigheterna som det innebär med att anordna träffar av denna karaktär har Jimmy Fors enbart goda ord om årsmötet.
– Det var god stämning och de flesta var tacksamma över att man kunde genomföra årsmötet. Vi är en liten, envis och stark liga, att vi lyckas genomföra ett årsmöte med modern teknik visar på att utvecklingen går framåt och att vi visar på en styrka som ligaorganisation, att oavsett vad som händer i omvärlden kan vi få till det här. Det är en styrka internt men också hos klubbarna som ställer sig bakom att lösa det digitalt – det är jättekul att vara en del av det, säger Jimmy Fors till Ettanfotboll och avslutar:
– Det var mitt åttonde årsmöte med Ettanfotboll. Man kan säga att professionaliteten framförallt från vår sida har blivit bättre och bättre, vi har blivit väldigt professionella i förhållande till resurser. Det smittar av sig på föreningarna som håller en väldigt hög nivå enligt mig. Vi har gått från att ha ett “gött gäng” till att alla drar åt samma håll för seriens utveckling. Det är en rolig skillnad och flera steg går i rätt riktning, det är riktigt kul att vara en del av Ettanfotboll, det har det förvisso alltid varit, men saker utvecklas och vi har föreningarna i ryggen när det kommer till vårt arbete.

Deltagare vid Ettanfotbolls årsmöte 2020. Foto: Ettanfotboll

Ettanfotboll tackar Jimmy Fors för intervjun och tackar även alla föreningsrepresentanter som medverkade fysiskt eller digitalt vid Ettanfotbolls årsmöte 2020!