Qviding FIF har under den senaste tiden genomgått ett arbete för att certifiera sig i HBTQ-frågor, någonting som har varit på tapeten i till exempel allsvenskan hos Östersunds FK. Ettanfotboll har pratat med Jannik Brijani Winter, som är fotbolls- och värdegrundsansvarig i Qviding, om vad den här typen av certifiering innebär för en förening.

Ni har genomgått ett arbete för att bli HBTQ-certifierade, kan du berätta varför ni har gjort det och vad det innebär?

– Vi är inte helt färdiga än, utan det är en process som vi officiellt inte har avslutat. Vi väntar på vårt certifikat och det får vi när vi har tagit fram en handlingsplan för hur vi agerar i frågorna kopplade till HBTQ, vilket är vad certifieringen går ut på, säger Brijani Winter och fortsätter:

– Vi har gjort det för att det är en del av vårt varumärke och vår värdegrund att vara en förening som står upp och bereder plats för alla, eller alla vi kan nå i alla fall, och då vill vi inte avgränsa en grupp som historiskt är utesluten ur lagidrottssammanhang i och med den kultur och den jargong som råder. Det är därför vi har tagit beslutet att certifiera oss för att vara beredda för att möta de grupperna men också att bereda plats för de grupperna i vår fotbollsverksamhet. Dels för värderingarnas skull men också för att inte tappa kompetens eller potential som finns där.

Har certifieringen någon påverkan internt för A-laget eller på kansliet?

– Den ska ju ha det för vi vill påverka kulturen som finns i föreningen. Det som historiskt är machokulturen, den vill vi jobba bort. Vårt arbete får börja med dem minsta för att fostra dem in i en bättre miljö i en bättre kultur men där måste vi också ha hjälp uppifrån från A-laget som ska agera förebilder, så det blir ju att man jobbar på två fronter mot varandra.

Vilka anordnar den här typen av certifiering?

– Just den här gör vi ihop med Samkrafter, sen är det RFSL och RFSU som har gjort den innan, Östersund har ju gått via dem.

Samkrafter startade 2017 och är en organisation med fokus på utbildning och verksamhetsutveckling med en vision om inkludering och bemötande. På sin hemsida skriver man hur HBTQ-certifiering kan ge positiva konsekvenser i form av ett klimat där alla har möjligheten att nå sin fulla potential, att känslan av trygghet och inkludering stärks och att föreningen kan bli en mer attraktiv verksamhet för folk att söka sig till. 

Brijani Winter ställer sig positiv till erfarenheterna som föreningen har tagit del av och den nya kunskap som man bär med sig in i framtiden. Han menar också att den här typen av certifiering inte är av sådan karaktär att den tvingar föreningarna till någonting som de inte vill göra, utan att det är ett tillfälle där man får möjlighet att reflektera över sin egen förmåga att arbeta vidare med att förbättra klimatet för alla i sin förening.

Och till den förening som kanske har funderat på att genomgå en HBTQ-certifiering och just nu står och väger har han följande att hälsa:

– Gör det! Det är inte en utbildning på det sättet att de talar om för dig vad du ska göra. Det är som en längre workshop där man får bakgrundsinformation, “det här är begreppen, det här pratar vi om när vi säger HBTQ, så här ser situationen ut”, utifrån det formulerar man en handlingsplan för hur man tacklar frågorna i vår förening och hur man skapar en bättre miljö i vår verksamhet. Det diskuterar man ju sig fram till i en arbetsgrupp i föreningen, så det blir väldigt individuellt inriktat. Certifieringen blir väldigt anpassad till just din förening, avslutar Brijani Winter.

***