Fredrik Gårdare, Polisens aktionsgrupp idrottsrelaterad organiserad brottslighet. Foto: Ettanfotboll

Fredrik Gårdare var utbildningsdagens andra föreläsare och han kommer från Polisens aktionsgrupp idrottsrelaterad organiserad brottslighet. Temat för föreläsningen var polisens arbete mot matchfixning, hur man identifierar det, utreder det och skyddar brottsoffren. Gruppen är speciellt framtagen för att rikta in sig på den brottslighet som utgör matchfixning och manipulation av fotbollsmatcher.

Polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet har funnits i tre år och genom åren har gruppen vuxit i sin storlek. Fredrik Gårdare och hans kollegor tar sig an matchfixningen genom att arbeta långsiktigt och strategiskt för att få bukt på problematiken. 

De fall som poliserna möter är bland annat situationer med otillåten påverkan av matcher, hot, trakasserier, skadegörelse, mutor och korruption. Gruppen har som hög prioritet att trygga utsatta personer och deras anhöriga och samtidigt hålla gärningsmännen undan från brottsoffren. Gårdare förklarade att det oftast hjälper med att kontakta polisen när man har blivit utsatt för hot, det är inte som på film att hotbilden då förvärras, utan den brukar istället avta.

Aktionsgruppen har identifierat ett antal nätverk som man anser utgöra det särskilt allvarliga problemet. Dessa nätverk håller på med både matchfixning och otillåten agentverksamhet och nätverken utgörs ofta av grovt kriminella människor som har en bred kriminell bana bakom sig. 

De kriminella nätverken har mycket pengar att tjäna på den här typen av verksamhet. Matchfixningen och den otillåtna agentverksamheten är mycket lönsam och det kan röra sig om mångmiljonbelopp som man drar in. Pengarna tvättas och det är väldigt sällan som pengarna deklareras. En väldigt lukrativ verksamhet för de kriminella nätverken helt enkelt, och straffsatserna är lägre jämfört med annan typ av kriminell verksamhet. Därför betraktas matchfixning och otillåten agentverksamhet som en “bransch” med hög lönsamhet med lägre risk. 

Det senaste året har gruppen arbetat intensivt med att få bukt på matchfixning i särskilda delar av landet, där särskilda nätverk har varit i fokus. För tillfället lägger gruppen till största del sina resurser på fotbollen, men samtliga sporter i Sverige är föremål för utredningar relaterade till matchfixning. Vanligtvis är resurserna fördelade över sporterna. 

***

Ettanfotboll passade självklart på att ställa några frågor till Fredrik Gårdare för en närmare bild av hur han ser på problematiken kring matchfixning och vad man ska göra ifall att man är drabbad.

När det kommer till situationen med matchfixning i Ettan, hur skulle du säga att den ser ut?

– Allvarlig, ser ju lite bättre ut än förra året om man tittar på statistiken på antalet utredningar, men totalbilden är ju bekymmersam. Den här dagen är jättebra, att alla får den här informationen och alla föreningar jobbar på samma sätt, det är jätteviktigt – då kan man hålla dem borta, säger Fredrik Gårdare.

Finns det några särskilda punkter som du tycker att man som förening i Ettan borde lägga extra fokus på?

– Att ha en bra kunskap, att ha en förberedelse för när det händer eller när vi upptäcker misstanke om att det händer eller får en känsla av att det här står inte rätt till – att man har en handlingsplan helt enkelt, “så gör vi, vi tar kontakt med den och den och dem”.

Vad har ni kunnat se bland föreningarna i Ettan under de senaste åren?

– Vissa föreningar ser vi skumma affärer i.

När det kommer till elitfotboll och semiprofessionell fotboll, skiljer sig ert arbete åt på något sätt?

– Nej, det är samma, vi hjälper precis samma på alla nivåer.

Finns det någon konkret målsättning från Polisens sida eller är ni inställda på att långsiktigt ta er an problemet?

– Det är ett långsiktigt mål att vi ska få bort det här, kortsiktigt är att vi ska ta hand om alla som blir utsatta för hot eller muta. Spelare, tränare, ledare, vi ska ta hand om dem.

Skulle du säga att kunskapen om matchfixning är god ute hos föreningarna?

– Det är svårt att bedöma, men det som vi gärna vill är att man reagerar fortare och agerar. Det kan upplevas som att man är lite för defensiva och att det kanske är lite obehagligt och att man inte vill slå larm i onödan. Där ser vi gärna att man hör av sig en gång för mycket.

När man misstänker matchfixning eller en otillåten agentverksamhet, vad ska man göra?

– Reagera och agera – inte sopa det under mattan!

***

Ettanfotboll tackar Fredrik Gårdare för intervjun och föreläsningen under utbildningsdagen!