190507 Peter Allvin, partner Upplevelse Institutet, under konferensen Avspark! Tillsammans för fotboll i världsklass anordnad av Elitfotboll Dam den 7 maj 2019 i Stockholm. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån / kod AE / Cop 106

Upplevelseinstitutet är ett oberoende analysföretag med fokus på upplevelser, sponsring och evenemang. Företaget jobbar med datainsamling åt idrottsföreningar, förbund och evenemangsarrangörer men också företag och aktörer som ingår sponsorskap eller partnerskap med exempelvis fotbollsföreningar. Under våren kommer Upplevelseinstitutet att arbeta mot sponsorer och partners till föreningarna i Ettan. Vi har pratat med Peter Allvin som kommer från Upplevelseinstitutet och som presenterade företagets verksamhet under Ettanfotbolls nätverksträffar tidigare i februari.

Förra veckan anordnade Ettanfotboll nätverksträffar för seriens föreningar. Träffarna hade fokus på evenemang och evenemangsutveckling. Deltagarna fick lyssna till flera olika föreläsare, däribland Peter Allvin från Upplevelseinstitutet. Allvin berättade om företagets verksamhet som går ut på att medelst datainsamling genom enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer kunna identifiera nyckelområden för respektive förening.

Hej Peter, skulle du kunna beskriva tjänsten som ni erbjuder föreningarna?

– Vårt fokus är att bidra med kunskap. Vi satsar i sammanhanget ganska mycket resurser på forskning och samarbete med olika typer av vetenskapliga institutioner för att få fram så mycket kunskap och insikter som möjligt. Det är vad vi tycker att den här branschen behöver. Man brukar kunna skoja om att det är för mycket sport i sporten, och det är klart att det ska vara sport i sporten men kanske inte 100% för vi vill ju att idrotten och andra aktörer ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Då kanske man måste jobba med annat än bara kärnverksamheten.

Hur hoppas du att det arbete som ni bedriver ska kunna hjälpa föreningarna i att utveckla sina verksamheter?

– Vi hoppas att det ska kunna identifiera områden som behöver utvecklas. Vi kommer att göra en sambandsanalys där vi tittar på dels vad man får för betyg på olika delar i partnerskapen eller sponsorskapen, men också kommer vi att kunna se genom statistisk analys hur viktiga olika områden är för den totala nöjdheten. Så förhoppningsvis kan man prioritera sitt arbete och identifiera nyckelområden som behöver utvecklas för att få nöjdare partners och förhoppningsvis kunna öka intäkterna på sikt. Sen handlar det i såna här projekt om att skapa ett lärande sinsemellan varandra. Sollentuna FK kanske är väldigt duktiga och då kanske de kan berätta om hur de jobbar med den frågan och så kan andra ta efter, då skapar man lite korsbefruktat lärande.  

Kan du ge något exempel på hur er tjänst har påverkat en idrottsförenings verksamhet?

– Ett exempel är Brynäs i hockeyn. Med hjälp av vårt underlag, där vi har jobbat med djupintervjuer och fokusgruppsundersökningar och vanliga traditionella enkäter mot publiken. De har lyft sitt publiksnitt med över tusen personer den här säsongen trots att det går ganska motigt rent sportsligt. Så det är ett jättebra exempel på hur man med hjälp av data och research verkligen kan förbättra resultatet. Det handlar ju om mycket pengar i det sammanhanget när man kan öka publiksiffran så mycket. 

Ser ni några särskilda anledningar för Ettans föreningar att ta hjälp av er för att utvecklas vidare?

– Det är ju ett purfärskt samarbete men det känns kul eftersom att många strävar ju uppåt i seriesystemet, lyckas man nå superettan, att man kanske på marknadssidan är lite bättre rustad än att man kommer upp utan något underlag överhuvudtaget. Förhoppningsvis har man bättre förutsättningar att ta klivet till att bli en superettanklubb, inte bara sportsligt men också organisatoriskt. 

Någonting övrigt att tillägga, hur ser du på det här samarbetet?

– Det ska bli jättekul, det är första gången vi är inne i en tredjeliga. Rent krasst så finns ju de bästa förutsättningarna i högre liganivåer, så det ska bli jättespännande att se hur status är och hur framgångsrika Ettans föreningar är mot partners. Det ska bli väldigt roligt, avslutar Allvin.

Upplevelseinstitutets arbete tillsammans med Ettans föreningar kommer att påbörjas under våren. Ettanfotboll tackar Peter Allvin för att han tog sig tid för en intervju!