Nu byter vi utseende!

 

 

Hej alla föreningar i Ettanfotbollen och alla våra vänner i svensk fotboll!

Sedan november 2017 har vi drivit ett omfattande utvecklingsarbete i division 1-fotbollen; ett arbete för att utveckla produkten/ligan division 1 herrar, ett arbete med att utveckla de föreningar som spelar division 1 herrar och ett arbete med att öka kännedomen om denna viktiga och spännande del av svensk fotboll.

Utvecklingsarbetet fortsätter naturligtvis med samma intensitet framöver.

Men nu är det dags att visa den utveckling som pågår också i vårt utseende. Efter många år med cirkeln med 1:an byter vi alltså grafisk profil! Vi har valt att gå vår egen väg och skapa ett eget uttryck, men ett uttryck som ändå hänger ihop med fotbollsfamiljen i stort vad gäller färger, typografi, mm.

Bytet profilen av sker stegvis:

  • Första gången man möter vår nya grafiska profil blir i den Hållbarhetsrapport för 2018 vi arbetat fram tillsammans med alla föreningar i ligan. Hållbarhetsrapporten presenteras inom några dagar.
  • Därefter lanserar vi innan sommaren en rejält uppdaterad www.ettanfotboll.se
  • Efter sommaruppehållet kommer ett helt nytt grafiskt utseende på våra sändningar på Ettanplay.se.
  • Vi kommer bl a av hållbarhetsskäl inte att distribuera ut nytt skyltmaterial, flaggor, etc, under pågående säsong utan det kommer inför nästa säsong

Vi har samarbetat med byrån Det STHLM där Kristian Luoma, Art Director, säger följande om den nya grafiska profilen:

” När det gäller ordbilden i logotypen har vi lyft fram “Ettan”, som ju division 1 herrar kallas i folkmun. Ordbilden är satt i ett typsnitt som är kraftfullt, igenkänningsbart och är lättläst ner i små storlekar. Samma typsnitt i olika ”vikter” är använt för hela designprogrammet, i såväl rubriker, brödtexter och allt däremellan av samma anledningar. Typsnittet är också modernt och konstruerat för att fungera bra på alla typer av skärmar.

Symbolen i logotypen är en stiliserad fotboll där ytan mellan bollfälten skapar en stjärna, för att föra tankarna till fotboll på en hög nivå och för att illustrera Ettans unika position som talangliga; en plantskola för många av morgondagens stjärnor. Enkelheten borgar för att symbolen kommer att leva länge och fungera bra i alla sammanhang, inte minst på små digitala skärmar.

Färgskalan är inspirerad av matcherna, av spelet, planen, publiken, tiden på dygnet och vädret och är följaktligen kvällsblå, strålkastargul, himmelsblå, gräsgrön, solgul, dimmgrå, hjärtarött, svart och vitt. Färgnyanserna är speciellt framtagna för att också se livliga ut på skärmar. Här finns även en likhet och släktskap till SvFF:s färgskala.

Med riktlinjer för bildval har vi en chans att ytterligare positionera Ettan som lite mer äkta, tuff och hjärtlig. Vi porträtterar spelarna mitt i fart och rörelse. Deras glädje och besvikelse. De ibland enklare förhållandena i division 1. Konstgräs, regn och spel sent på kvällen. Livet bredvid plan med hängivna fans. Gamla som unga. På läktaren, på filtar runtomkring planen. Hejaramsor, kaffe och dammsugare. Bilderna ska vara i färg och får gärna ha eller efterlikna en kornighet man hitta i lågt exponerade bilder tagna med klassiska icke-digitala kameror med film för att förhöja känslan av äkta, tuff och hjärtligt.

Dessa komponenter är tänkta skapa en tydlig, sann och igenkänningsbar identitet för Ettan som håller lång tid framöver, som hjälper oss i alla kontakter vi gör och gör alla inblandade lite stoltare av att vara en del av Ettan fotboll.”

Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet i Division 1-fotbollen inspirerade av ett nytt, fräscht och slagkraftigt utseende!

Med fotbollshälsningar,
Johan Englund
Ordförande
Intresseorganisationen Ettanfotboll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Adress:*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*Vill du ändra dina inställningar?Här kan du uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig.

En del av Svensk fotboll