Ettanfotbolls ordförande tillsammans med några av nätverksträffens deltagare. Foto: Ettanfotboll

Tisdagen den 11 februari sparkade Ettanfotboll igång en “nätverksträffsturné” med fokus på evenemangsutveckling. Deltagarna samlades på Scandic Klara i Stockholm för att lyssna till tre olika föreläsare och även ges tid för diskussioner deltagarna sinsemellan. Dagen bjöd på goda råd och insikter i hur föreningarna kan ta sina matcharrangemang till nästa nivå. Här följer en genomgång från dagen.

Dagen började med att Ettanfotbolls ordförande Johan Englund tillsammans med Ettanfotbolls föreningsutvecklingschef Jimmy Fors hälsade deltagarna välkomna. Därefter tog ordförande Englund till orda och inledde med en kortare genomgång av Ettanfotbolls hållbarhetsarbete och målsättningen att vara “Nordens Mest Hållbara Liga”. Englund beskrev fjolåret och det arbete som organisationen har bedrivit. Alltifrån arbetet med kommersiella partners och landsomspännande nätverks- och föreningsträffar till Aftonbladets artikelserie “Seriemordet”, namnbytet från Division 1 till Ettan och Hållbarhetsrapporten togs upp. Det hela gav en omfattande bild av det breda arbete som Ettanfotboll bedriver i ansträngningen att höja nivån på ligan och att göra den mer hållbar för alla verksamma inom den. 

Englund berättade om hur det kan upplevas som naivt, som en “utopi”, att Ettan ska vara “Nordens Mest Hållbara Liga”, men frågade samtidigt vad alternativet var. Ska Ettan vara en ohållbar liga som haltar fram och aldrig når en stabilitet?

Efter att ordförande Englund hade uppdaterat åhörarna om Ettanfotbolls hållbarhetsmål och de kriterier som föreningarna måste uppfylla för att nå dit var det dags för dagens första föreläsare.

Stefan Svensson har tidigare varit med vid Ettanfotbolls nätverksträffar och är föreläsare och evenemangsutvecklare. Svensson började med att lyfta fram vikten av den kommunikativa aspekten i föreningarnas arbete med att rekrytera publik till sina matcher. Hur gör man som förening för att vässa sin kommunikation? Svensson belyste sambandet mellan målgrupp, kanal och budskap för att som förening effektivt kunna rikta sin kommunikation åt rätt håll. 

När man har lyckats få publik till matcherna, vad gör man då? En uppsjö av förslag presenterades och ingen åtgärd var för stor eller för liten. Mycket av essensen i Svenssons föreläsning präglades av optimism och handlade om att det är viktigt att lyfta på varje liten sten i förhoppningen om att hitta en idé som passar ens förening och publik. Samtidigt är det också viktigt att som förening ställa sig frågan “varför inte?”, om man kommer fram till en idé eller ett förslag som man skulle vilja testa.

Stefan Svensson, Varför Inte!, föreläser för deltagarna. Foto: Ettanfotboll

Nästa föreläsare var Peter Allvin från Upplevelseinstitutet. Allvin berättade om Upplevelseinstitutets verksamhet och hur man jobbar med research, analyser och värderingar för att hjälpa sina klienter att utveckla sina verksamheter. Huvudanledningen till varför Allvin var inbjuden till nätverksträffen var för att bekanta deltagarna med Upplevelseinstitutets verksamhet och tillvägagångssätt. Detta eftersom att Ettanfotboll tillsammans med Upplevelseinstitutet under våren kommer att genomföra en enkätundersökning med klubbarnas sponsorer. Undersökningen förväntas ge en bild av hur föreningarna ska kunna professionalisera samarbetet med sina partners och sponsorer. 

Därefter följde en stunds diskussion och nätverkande mellan deltagarna där man samtalade och berättade om egna exempel hemifrån och idéer som uppstått under dagen relaterat till anordning och utveckling av matcharrangemang. 

Peter Allvin från Upplevelseinstitutet. Foto: Ettanfotboll

Sist ut för dagen var Anders Wikström från Svensk Elitfotboll. Wikströms föreläsning fokuserade på hur evenemangskraven ser ut inom elitfotbollen och gav deltagarna en uppfattning om de regelverk och kriterier som klubbarna i superettan och allsvenskan behöver förhålla sig till. Föreläsningen höll sig dock inte enbart till en strikt genomgång av olika regelverk och dylikt. Wikström förklarade också hur SEF arbetar för att lyfta svensk fotboll och evenemangen i Sveriges högsta ligor. Även klubbarnas egna arbete med publik och evenemang diskuterades. Hur hjälper föreningarna varandra i dessa frågor? Och behöver man alltid vara konkurrenter utanför planen? 

Känslan från Wikströms föreläsning var att svensk fotboll befinner sig i en positiv utvecklingskurva. Självklart finns det svårigheter och utmaningar att ta sig an, men sammantaget finns det goda förutsättningar att på föreningsnivå utvecklas. Dessutom finns det centrala organisationer inom svensk fotboll som stöttar föreningarna i arbetet att utvecklas. Det gäller att hitta rätt väg att ta sig fram på. 

Anders Wikström från Svensk Elitfotboll. Foto: Ettanfotboll

Dagen avslutades med en utvärdering där frågor och tankar som uppstått under dagen vädrades. Deltagarna lämnade träffen med ny kunskap och nya infallsvinklar till hur man ska handskas med den problematik en fotbollsförening på semiprofessionell nivå kan möta.

Ettanfotbolls föreningsutvecklingschef, Jimmy Fors, under nätverksträffens öppna diskussion. Foto: Ettanfotboll

Under onsdagen rullade ”nätverksträffsturnén” vidare till Skövde och den avslutas dagen därpå i Värnamo.

***