Jens Littorin och Magnus Svennungsson föreläser för Ettanfotbolls föreningsrepresentanter. Foto: Ettanfotboll

Jens Littorin och Magnus Svennungsson är författarna till boken ”Matchfixarna – Hotet mot nationalsporten”. I samband med Ettanfotbolls utbildningsdag i matchfixningsfrågor var författarna inbjudna för att föreläsa. Föreläsningen bjöd på en unik, pedagogisk och medryckande skildring av den mörka verklighet som döljer sig bakom sensationella rubriker om matchfixning och mångmiljonbelopp.

Littorin och Svennungsson började med att presentera sig själva och förklarade hur de två, som kom från två konkurrerande mediehus, skulle komma att påbörja ett samarbete genom att granska matchfixning. Det hela började i samband med att författarna närvarade vid en rättegång i Kristianstad där ett matchfixningsmål stod på agendan. Littorin och Svennungsson var där för sina respektive arbetsgivare men efter en pratstund funderade de på om det inte skulle finnas grund till att gemensamt granska matchfixningsproblematiken i Sverige.

Samarbetet blev ett faktum och tillsammans började man granska och utreda misstänkta fall av matchfixning och man tog även egna initiativ med att resa runt i landet för att filma matcher som annars saknade videoinspelning. Att filma matcher och studera dem i efterhand skulle visa sig vara en mödosam och inte särskilt givande uppgift och man insåg att matchfixningen sker ju egentligen inte på fotbollsplan, utan utanför den.

Istället vände man sig mot brottsfall och utredningar relaterade till matchfixning, man kontaktade personer som varit involverade i situationerna och vid ett tillfälle reste man till Kosovo för att med dold kamera-inspelning möta en matchfixare och diskutera en eventuell matchfixning för en svensk fotbollsmatch.

Föreläsningen bjöd på många intressanta inslag och hade en ömsom lättsam, ömsom allvarlig ton. Det var svårt att inte finna sig själv skrattandes när Littorin och Svennungsson visade exempel på matchfixning, som i efterhand på repris ter sig alldeles självklara. Men den känslan kvävdes snabbt när författarna också berättade om de miljonbelopp som matchfixarna drar in, och det allvar som drabbar spelare och ledare eller anhöriga till dessa.

Matchfixningen i Sverige är trots allt orkestrerad av grovt kriminella organisationer och om man för en sekund inte ska fokusera på konsekvenserna för fotbollen, så finns det faktiskt brottsoffer. Spelare som säger nej, spelare som i omklädningsrummet erkänner till sina tränare eller spelare som misslyckas med att utföra den uppgift som de kriminella matchfixarna förväntar sig. De som frivilligt eller ofrivilligt ställer sig i vägen för matchfixarna riskerar sig egen och sina anhörigas säkerhet. Hot, utpressning, våld. Privata relationer som kollapsar på grund av rädsla för att matchfixarna ska skada ens partner eller familjemedlemmar.

Konsekvenserna av matchfixning innebär inte alltid bara en förstörd fotbollsmatch, eller ett medvetet gult kort. Det kan också innebära förstörda relationer, skuldsättning, en säkerhetsrisk för den som blivit påtvingad – sådant som förändrar livet för alltid – och det gav samtliga deltagare oavsett vem man var, en anledning till att vilja stävja denna typ av brottslighet.

Efter föreläsningen lämnade deltagarna Lennart Johanssons sal betydligt rikare i frågan och införstådda med hur man kan arbeta för att granska, kartlägga och blottlägga denna typ av brottslighet. Alla deltagare fick också å Ettanfotbolls vägnar ett signerat exemplar av Jens Littorin och Magnus Svennungssons bok ”Matchfixarna” att ta med sig hem till sina föreningar för att vässa kunskaperna och sin egen beredskap mot matchfixning ytterligare.

Magnus Svennungsson. Foto: Ettanfotboll

***

Ettanfotboll tog tillfället i akt och passade på att ställa några frågor till Littorin och Svennungsson i samband med utbildningsdagen.

(Jens Littorin betecknas som ”JL” och Magnus Svennungsson som ”MS”)

Vilka konsekvenser ställer problemen med matchfixning till för kulturen kring fotbollen?

JL: I grund och botten så skadar det ju trovärdigheten för idrotten, jag tror också att det finns en risk för att man får en normsförskjutning i hela samhället, det vill säga att lite mygel kan faktiskt vara accepterat, så gränserna förflyttas inte bara inom idrotten utan också för vad unga människor kanske tycker är okej. Det visar ju också då på att matchfixning är ett större, vidare problem än bara för idrotten, det berör hela samhället.

MS: Jag skulle säga att det är förödande för fotbollen, matchfixning, för dels är det om publik på läktaren börjar fundera på om spelaren medvetet missar och gör sig till. Får man in den dimensionen, att matchfixning kan vara en orsak, då blir det förödande för sporten och publiken men jag tänker också att det blir förödande för klubben om det blir rykten om en klubb, att det pågår matchfixning för då vill ingen gå och titta på det och då vill ingen sponsra klubben, så det blir jätteproblem.

Om mindre klubbar i mindre samhällen, som inte har så mycket kapitaltillströmning eller publik, ertappas med matchfixning – vad gör det med fotbollen som gräsrotsrörelse?

JL: Det skapas liksom ett stigma runt den klubben, den blir ju smutskastad, man kan ju tänka sig att det blir svårare att skaffa sponsorer och det finns exempel om man går till Asien där hela ligor har blivit infekterade av matchfixning och det har ju inneburit att publiken tycker inte att det är kul att gå längre, de tappar all sin publik för de vet att de här matcherna är uppgjorda på förhand. Det är väl också en risk för en förening i Sverige, en mindre förening, om man drabbas av det här att till slut så tappar publiken förtroendet för idrotten och då går man inte på matcherna.

MS: Samtidigt står en liten klubb inför ett väldigt stort problem i hur man ska hantera det här, för det är grov brottslighet, grovt organiserad brottslighet, det är gangsters som sätter klorna i spelarna. Hur ska en liten klubb hantera det? Vad finns det för säkerhetsarrangemang, vad finns det för säkerhetsfolk att få hjälp av? Det är väldigt utsatt.

Har ni identifierat det lättaste sättet för den här brottsligheten att ta sig in i fotbollen, någon situation där någon person är mer sårbar för att acceptera den här typen av erbjudanden?

MS: Det vi har sett är att det är det första steget som är avgörande. Då är det ofta en kompis som har andra kompisar som vill. “Du kan tjäna 50 000 här ganska lätt, du ska bara fixa det här”, och sen efter det så är man fast. Så det är den ingången som vi har sett som är väldigt farlig. Sen är det spelmissbruk, idrottsmän är också i den världen och fastnar i det, det är också en utsatthet. Matchfixare som erbjuder sig att betala av deras skulder.

JL: Som mycket annan brottslighet är personerna som håller på med det här rätt skickliga i att identifiera svaga punkter hos folk. Det behöver inte vara att den aktuella fotbollsspelaren har spelproblem men hans bror kanske har det. Då säger man att “du har en chans att hjälpa din bror här genom att göra det här i matchen på lördag”, så de är väldigt skickliga på att ta reda på det här och se vilka de ska gå på.

Under 10-talet har polis och förbund intensifierat arbetet mot matchfixning, ni har skrivit den här boken och granskat fenomenet, skulle ni kunna säga att det har skett några förbättringar från myndigheter, förbund, obereonde granskande reportrar som er själva, kring att kunna kartlägga och få en tydligare bild över fenomenet?

MS: Enkelt kan man säga att 2014 förnekade vi matchfixning i Sverige, 2020 erkänner vi att det finns, det är en jätteutveckling.

JL: Jo absolut, och i gemene mans medvetande är matchfixning ett begrepp idag precis som dopning är och man jämför ju ofta de här två fenomenen. Jag tror även idag att ganska många har klart för sig att det delvis är ett sätt för de kriminella organisationerna att tjäna pengar, sen finns det andra sidor av matchfixning, just det här att det finns många olika sätt, att det kan vara lättare eller tyngre matchfixning, det är just det som gör det ganska svårt att angripa. Det finns flera dimensioner i problemet.

Har ni haft någon kontakt med Ettans föreningar, har någon förening närmat sig er med någon problematik eller varslat för att det kan vara matchfixning på gång som de vill att ni ska granska?

JL: De har aldrig varslat för att det är ett problem. En hel del klubbar har pratat om rapportörerna som står på läktaren och varit bekymrade över det, att det står asiater och rapporterar på mandarin om hur det går i matchen. Det har jag pratat en hel del om med klubbarna, i övrigt kan jag inte säga att det liksom varit så mycket.

MS: Nej, det är oftast så… jag kan förstå att det är svårt för klubbar att prata om det. Man vet inte vilken björn man väcker, det här handlar om grov kriminalitet och man vet inte riktigt vad som väntar runt hörnet. Därför har jag all förståelse för att folk kan ha svårt att prata om det men det är ju väldigt viktigt att prata om det och försöka komma med information om det när man har sina misstankar. Det behöver inte vara någonting men att man ändå lyfter den stenen och låter de som ska undersöka göra det, alltså att man vänder sig till förbundet eller till massmedierna, det tror jag är väldigt viktigt om man ska komma till rätta med matchfixningen. 

***

Ettanfotboll vill rikta ett stort tack till Jens Littorin och Magnus Svennungsson för att de tog sig tid för en intervju och för föreläsningen under utbildningsdagen!