Vid ett extra Förbundsstyrelsemöte igår kväll fattade SvFF beslut att i enlighet med Ettan-föreningarnas unisona önskemål senarelägga seriestaren.

Ettan spelas med start den 21 maj, men seriestarten senareläggs ytterligare om samhällsläget förvärras. Det är viktigt att betona att detta är baserat på ett unisont önskemål från föreningarna och dess intresseorganisation Ettanfotboll och är en utgångspunkt för att man ska kunna planera sin verksamhet. Om samhällsutvecklingen och myndighetsdirektiv inte möjliggör en seriestart vid Kristi Himmelfärdshelgen, kommer beslutet att omprövas.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson konstaterar att hälsan alltid går först och att vi i svensk fotboll är medvetna om att läget snabbt kan förändras och att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga. Om så sker kommer nya beslut att fattas. 

Läs allt om SvFFs beslut – också om övriga serier – här: Krisplan för den nationella fotbollen.

– Ettanfotbolls ordförande Johan Englund kommenterar:
Vi är tacksamma för att SvFF lyssnat på våra önskemål och att vi har alla 32 föreningar i Ettan som står bakom Vi planerar nu för seriestart den 21 maj, samtidigt som vi med stor ödmjukhet följer samhällsutvecklingen och är beredda att fatta nya beslut. 

Från Ettanfotbolls sida ligger nu allt fokus på att stötta klubbarna.
– Ettanklubbarna har mycket stora ekonomiska utmaningar nu. Samtliga klubbar tappar sponsorer och intäkter och ser över sin verksamhet, säger Johan Englund. Vi håller på att samla in mer detaljer kring detta och återkommer med mer kommunikation kring detta inom kort.