I dagarna avslöjades det att Ettanfotboll utreder frågan att utöka Division 1 Norra och Södra med 2+2 lag. Det är en fråga som inte enbart har varit på tapeten för Ettan utan också för Superettan och Allsvenskan. Förslaget läggs fram med förhoppningen om att föreningarna i Ettan ska få en större arbetsro, att omsättningen av lagen i divisionen minskar och att talangutvecklingen främjas. Ettanfotbolls ordförande Johan Englund blev intervjuad av FotbollDirekt.se i samband med att nyheten offentliggjordes.

Från och med 2021 hoppas Englund och Ettanfotboll att vi ska få se 18 lag i vardera serie.
– Huvudargumentet till detta är att vi vill att Division 1 ska bli en stabil del av svensk fotboll där klubbar ska tycka att de hittat sin optimala nivå att ligga på. En liga där man har ett mer tydligt toppen, mitten och bottenskikt för att få olika typer av matcher, säger Johan Englund till FotbollDirekt.se.

Denna satsning är en del av Ettanfotbolls arbete med att skapa en mer hållbar fotbollsliga där de deltagande föreningarna ges utrymme att utveckla sin verksamhet såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Genom att utöka seriesystemet med 2+2 lag hoppas man att det ska agera som en motvikt mot att 30% av klubbarna i divisionen i genomsnitt omsätts varje år. Fler lag ska kunna stanna och etablera sig i Ettan.
– Vi behöver mer hållbara föreningar i Division 1. Föreningar som är organisatoriskt och ekonomiskt hållbara över tid. Att införa elitlicensen i Division 1 är ett steg men vi vill också hjälpa klubbarna att kunna fatta mer långsiktiga och hållbara beslut. Så fort man tittar nedåt i tabellen ökar risken för kortsiktiga beslut och det är svårt att få kontinuitet i verksamheten. Man kanske tar beslut som leder till ökade kostnader och hoppas att det löser sig senare. Sen kanske man står där och behöver akuta medel. Det sliter inte bara på ekonomin utan öven på organisationen, utvecklar Johan Englund.

Utöver ambitionen att göra det lättare för föreningarna att etablera och utveckla sin verksamhet tror man också på positiva effekter för talangutvecklingen. Division 1 är en talangfabrik och i serien huserar talanger som kommer från Ettanföreningarnas egna led men också talanger på lån från klubbar högre upp i seriesystemet. Att öka antalet matcher per säsong tror man ska ge större utrymme och speltid för talangerna och att klubbarna ska våga rotera mer i sina laguttagningar. Eftersom att ett utökat seriesystem innebär en minskad risk att åka ur hoppas man att klubbarna ska våga satsa mer på sina talanger, vilket i förlängningen kommer generera större transferintäkter till klubbarna och samtidigt höja marknadsvärdet på produkten Division 1.

Förslaget står dock inte utan kritik. Även om 75% av klubbarna i Ettan ställer sig positiva till idén finns det klubbar som betraktar förslaget med viss oro. Främst rör det sig om ökade resekostnader för Norrlandslagen men också behovet att utöka trupperna eftersom att matchandet kommer att bli intensivare. Det är adekvata frågor som ställs men Johan Englund tror att det är problem som man tillsammans med föreningarna och förbundet ska kunna lösa.

Att utöka Divison 1 med fler lag är ett spännande initiativ som mycket väl kan innebära långsiktiga, positiva förändringar för fotbollen i Ettan och förhoppningsvis ge ringar på vattnet till de högre divisionerna i Sverige. Det är en fråga som vi med all sannolikhet kommer att få anledning att återkomma till!