Igår, torsdag den 4 februari, samlade Ettanfotboll alla Integrity officers i Ettanföreningarna, dvs den ledare i respektive förening som åtagit sig ansvaret i sin förening för arbetet mot matchfixing och annan kriminalitet.
Under en späckad utbildningsdag konstaterade bl a Fredrik Gårdare, som leder Polisens särskilda arbetsgrupp mot kriminalitet i idrotten, att Ettanfotboll är unikt långt fram i sitt arbete mot matchfixing och de enda som på detta sätt bjuder in Polisen och Åklagarmyndigheten att möta och utbilda föreningarna.

Dagen inleddes med att Ettanfotbolls ordförande Johan Englund och Ettanfotbolls Chef för Föreningsutveckling, Jimmy, Fors, berättade hur man från Ettanfotbolls sida konsekvent de senaste tre åren ökat intensiteten och omfattningen av arbetet mot matchfixing. Han betonade betydelsen av att när Ettan som liga utvecklas och höjer profilen så ökar också fallhöjden: Ska ligan attrahera fler supporters och sponsorer så måste också fair play på alla områden finnas.

Sedan följde en gedigen genomgång där Johan Claesson, SvFF:s egen Integrity Officer, och Christine Stridsberg, Förbundsjurist på SvFF, berättade om SvFF:s arbete mot matchfixing, utredningsarbete, regelverk och exempel på några ärenden i Disciplinkommittén. Nytt inför säsongen 2021 är att man med teknik- och analysstöd kommer att ytterligare skärpa övervakningen av matcherna i Ettan. En viktig aspekt man lyfte var också att SvFF:s regelverk är tydligt kring den skyldighet man har att informera om det är så att man som t ex spelare eller ledare hör mer eller mindre konkreta uppgifter om matchfixing.

Därefter berättade Skövde AIK om hur man arbetar mot matchfixing och Sollentuna FK berättade om ett skarpt case från en träningsmatch inför säsongen 2020, där SvFF och Polisen snabbt involverades och brottskedjan kunde avbrytas tack vare att en spelare i Sollentuna FK direkt informerade sin förenings Integrity officer om att han kontaktats med ett förslag om att fixa matchen.

Polisens Fredrik Gårdare. Foto: Ettanfotboll

Efter lunch anslöt Fredrik Gårdare på länk från hans växande grupps rum i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Han betonade betydelsen av arbetet de gör med att såväl avbryta planerade brott innan de skett, som att snabbt kunna vara på plats för utredningsarbete.

Gårdare betonade också att de från Polisens sida ser spelare, förening, ledare och domare som offer; det är de mörka krafterna utanför, framförallt kriminella gäng, de vill komma åt.

Staffan Edlund, Senior åklagare på Åklagarmyndigheten tog vid och informerade om hur man arbetar tillsammans med Polisen för att ta ärenden till domstol.

Avslutningsvis berättade Dan Korhonen, Integrity Officer på Svenska Spel om hur man arbetar med övervakning av bettingmarknaden och bakgrunden till att man ibland stoppar spel på matcher.

De frågor som kom från föreningarnas Integrity officers handlade framförallt om hur man som förening ska hantera situationer kring matchfixingmisstankar och att det lätt blir så att föreningen blir utpekad av t ex media om Svenska Spel stoppar spel på en match. Här konstaterade Fredrik Gårdare igen att man – med ett undantag – ser föreningen som offer och alltid försöker möta föreningen på det sättet. Johan Englund betonade betydelsen av att föreningen verkligen löpande gör jobbet internt med utbildning, etc, och proaktivt externt vis a vis partners hela tiden berättar vad man gör mot matchfixing. Han rekommenderade också klubbarna att använda de handlingsplaner Ettanfotboll tagit fram och löpande dokumentera allt man gör, så att man kan visa för t ex sponsorer eller media att man verkligen gjort allt för att förebygga problem.

Dagen summeras av Johan Englund, Ettanfotbolls ordförande:

– Jag är väldigt stolt över att kunna konstatera att polis och åklagare tycker att vi i Ettanfotboll ligger längst fram i svensk idrott när det gäller arbetet mot matchfixing, säger Johan Englund. Vi arbetar ju konsekvent med vår utveckling under olika hållbarhetsområden och är kanske den liga i Sverige som utvecklas mest och snabbast just nu. Att vår del av fotbollen är fri från matchfixing och annan kriminalitet är förstås helt centralt i detta arbete.

– Det absolut mest fundamentala är att alla berättar om man ser eller hör något. Jag tycker att det blev väldigt tydligt under dagen att man med enormt förtroende kan vända sig såväl till SvFF som till Polisen om man hör rykten eller får misstankar. Det finns ett välvilligt och förtroendefullt samarbete som gör att spelare och ledare verkligen tjänar på att berätta, hellre en gång för mycket en än gång för lite.

– Nu växlar vi inför säsongen 2021 tillsammans med SvFF upp arbetet mot matchfixing ytterligare. Mitt budskap till den eller de onda krafter som överväger att matchfixa eller genomföra andra brott i Ettan ska veta att sannolikheten för att man åker dit ordentligt nu är mycket, mycket stor.