I ett videomöte idag söndag den 22 mars där alla Ettan-föreningarna deltog fattade klubbarna ett helt enhälligt beslut att föreslå Svenska Fotbollförbundet att premiären för Ettan norra och Ettan södra skjuts fram. Förslaget innebär att föreslå SvFF att se på möjligheterna att starta Ettan som tidigast vid mitten eller slutet av maj och att spela ett par veckor längre i slutet av säsongen.

– Vi har idag tagit ställning till ett ramverk med huvudpunkter kring en ny Årsplan, mm, för seriespel i Ettan säsongen 2020 under de helt nya förhållanden som nu råder, säger Johan Englund, Ordförande i Intresseorganisationen Ettanfotboll, och fortsätter:
– Det är en svår situation för hela samhället och för fotbollen med den. För oss är det naturligtvis först och främst en fråga om människors hälsa; att ta ansvar för att begränsa smittspridningen och våra spelares och vår publiks hälsa. Det är också viktigt att klubbarna i Ettan kan göra en ny planering, även om förstås risken finns att vi om några veckor kan tvingas fatta nya, andra, beslut.

En utmaning Ettan har, som skiljer ligan från SEF-klubbarna, är att spelarna inte är heltidsanställda och att man har så stora ekonomiska begränsningar. Detta innebär att man har utmaningar med att lägga ut för många matcher på vardagar och också utmaningar med att helt slopa det inplanerade sommaruppehållet. Därför är en start mitten/slutet av maj smärtgränsen för ett mer komprimerat spelprogram. I förslaget till SvFF ingår också att man ska se över hur matcherna läggs ut, ge klubbarna möjlighet att flytta matcher till sommaruppehållet, om man kan komma överens om det sinsemellan, samt att se på möjligheten att lag med stor publik – om de vill – kan börja med bortamatcher.

– Det handlar om att vinna tid, att kunna skjuta saker så långt fram som rimligen är möjligt. Detta i förhoppningen att hela den akuta situationen i samhället med smittspridningen kunnat lägga sig något, säger Johan Englund. Men jag vill gärna igen betona att vi kan komma att behöva fatta nya beslut. Människors hälsa och att följa myndigheters och förbunds beslut och rekommendationer kommer alltid först.
– Vi fick med oss många konstruktiva förslag från klubbarna idag. Vi kommer nu att meddela vår inställning till SvFF. Sedan kommer Tävlingsavdelningen på SvFF att lägga förslag till SvFF Förbundsstyrelse som sammanträder tisdag kväll och fattar beslut, säger Englund.

Det var total enighet bakom förslaget i dagens möte, något som gläder ordförande Englund:
– Det är en svår tid för alla. Förslaget innebär att alla klubbar bjuder till och jag är djupt imponerad av den fighting spirit som finns i Ettan-klubbarna och ligaorganisationen. Detta i ett läge där alla Ettan-föreningar redan är hårt prövade av det läge vi befinner oss i och redan tappat intäkter från inställda cuper, sponsorer som hoppar av, mm. 

Englund fortsätter på temat ekonomi och klubbarnas överlevnad:
– Vi försöker nu hjälpa föreningarna med att förstå hur regeringens stödåtgärder till arbetsgivare kan komma våra föreningar till del och hur de 500 MSEK som regeringen satt av till akutstöd till idrotten kan bidra till att kompensera för alla uteblivna intäkter. Framförallt är likviditeten på väg att bli ett akut problem för våra föreningar, avslutar Johan Englund.