Reglerna för vad som gäller vid större arrangemang såsom fotbollsmatcher har från och med den 1 juni lättats. Vad det i praktiken innebär är att Ettans klubbar återigen får välkomna publik till sina matcher. Även om restriktionerna nu har lättats kvarstår många regler som måste efterföljas.

Här ges en guide för vad det, i praktiken, är som gäller.

Max antal besökare

För arrangemang såsom fotbollsmatcher på utomhusarenor ligger maxtaket på antalet besökare vid 500 sittande åskådare exklusive de personer som jobbar vid eller har en direkt anknytning till arrangemanget.

Insläpp och ingångar

Arrangören ska säkerställa att besökarna anländer till och beträder arenan i omgångar för att undvika köbildning. Detta görs genom att delge besökarna olika ankomsttider och att det maximala antalet ingångar används vid insläppet. Vidare är det av betydande vikt att trängsel undviks inne på arenan när arrangemanget väl är igång samt när det avslutas och publiken ska lämna arenan.

För sällskap

Besökare som närvarar i grupp får inte överskrida gränsen på max 4 personer per sällskap. 

Avstånd mellan besökare

Den arrangerande klubben ska kunna säkerställa att avstånd kan hållas mellan besökarna. Där gäller minst en meters avstånd mellan besökare A till besökare B (om de inte ingår i samma sällskap). För sällskap gäller principen om en meters avstånd till nästa sällskap eller besökare. I praktiken innebär det att det är varannan bänkrad som får användas för att placera publik.

Personlig biljett med platsanvisning

Varje besökare behöver en personlig biljett där anvisad, numrerad plats tydligt framgår.

Anpassat besökarantal

Mot bakgrund av ovanstående punkter måste en förening anpassa antalet besökare till hur många som kan tas in samtidigt som man upprätthåller avstånd mellan besökarna. Om en arenas maxkapacitet är 500 besökare kommer inte 500 besökare tillåtas släppas in till arrangemanget. På denna punkt är det viktigt att föreningarna själva räknar ut och beslutar kring hur många besökare man är kapabla att ta in. 

Det innebär i praktiken att en arena måste anpassa sin kapacitet utifrån hur många tillgängliga stolar man kan erbjuda i förhållande till det avstånd besökare måste hålla sinsemellan. 

Kan man göra om ståplats?

Ja, om man skapar numrerade sittplatser på ståplatssektionen. Besökare kommer inte att få stå under arrangemanget. Säkerställ att reglerna efterföljs genom funktionärer som vid behov uppmanar besökarna att sitta ned.

Vad gäller för bortasupportrar?

Ettanfotbolls upplevelse är att Ettanföreningarna har ett behov av att återknyta relationen till sina egna supportrar. Det i kombination med utmaningarna att kontrollera publikflöden och att alla efterföljer restriktionerna gör att Ettanfotboll inte ser något skäl till att föreningarna ska reservera särskilda kvoter av biljetter till bortasupportrar. Vidare anser Ettanfotboll också att det är rimligt att undvika onödiga förflyttningar i landet.