Christer Pallin föreläser. Foto: Ettanfotboll

Den 2 oktober anordnade Ettanfotboll vidareutbildning för representanter från samtliga Ettanföreningar. Under dagens gång fick representanterna lyssna till Christer Pallin på temat Vässa valberedningen.
– Syftet är att stärka kunskapen i föreningarnas valberedningar, säger Ettanfotbolls Jimmy Fors.

Christer Pallin har ett långt förflutet som chefsjurist hos Riksidrottsförbundet och har tidigare föreläst för föreningsrepresentanter i Ettan på ämnet valberedning. Föreläsningen erbjöd en gedigen genomgång där filosofiska frågor rörande demokrati, etik och moral blandades med det praktiska utförandet inom valberedningsarbete, årsmöten och föreningsverksamhet. 

Efter att ha klargjort den svenska idrottsrörelsens olika regelverk och organisationskedjor, från individ till riksförbund, blev det dags att titta närmare på huvudämnet för dagen – valberedningen.

Valberedningens roll beskrevs som en demokratisk nyckelfunktion och som en avgörande faktor för att få en förenings verksamhet att ligga i balans med medlemmarnas intressen. Det de flesta vet om valberedningen är att den ska förbereda val inom föreningen men det är också meningen att valberedningen ska lyssna av medlemsledet, ha “örat mot marken” och inhämta förslag från medlemmarna som sedermera läggs fram med utgångspunkten att man tror att förslagen vinner årsmötets gehör. Således förtydligas det att valberedningen jobbar för medlemmarnas intressen, därför är det också en väldigt viktig funktion hos varje förening.

Dagen fortlöpte med intressanta utsagor och exempel kring olika teoretiska eller verkliga händelser för att ge lyssnarna en djupare förståelse för hur valberedningen arbetar, hur årsmöten kan se ut i situationer där det “stormar” i föreningen och hur ett noggrant valberedningsarbete gagnar varje förening. 
Innan utbildningen avslutades tilläts deltagarna i lokalen, såväl som de på länk, delta i en exercis där Pallin förberett frågor baserade på dagens föreläsning. 

Ettanfotbolls utsände reporter fick en liten pratstund med Christer Pallin innan dagen avrundades.

Kan du kortfattat förklara för Ettanfotbolls läsare varför du anser att den här typen av utbildning är så viktig?
– För det första är det viktigt att man har grundläggande demokrati- och föreningskunskaper, det är basen, att man har en känsla av att det är medlemmarna ytterst som bestämmer. Utifrån det är valberedningens uppdrag superviktigt för det är de som på medlemmarnas uppdrag som ska se till att det kommer rätt folk till styrelsen. Därför är utbildningen viktig för att man ska förstå att valberedningsuppdraget är ett året runt-uppdrag och att man jobbar med faserna och förberedelser till förslag och lyssnar på medlemmarna. Det är också ett sätt att undvika kupper, spänningar och slitningar i föreningen.

Det är andra gången du föreläser för Ettanfotbolls föreningsrepresentanter, tycker du att det finns ett behov av att återkommande föreläsa om ämnet?
– Det är viktigt generellt att man inte börjar på ny kula varje gång utan att man har någon form av fortlöpande verksamhet. Jag brukar säga att en föreningsverksamhet ska ju löpa på oberoende av de som leder föreningen. De ska finnas en tradition, ett styrsystem som är oberoende av vilka personer som är med. Arbetsordningen för valberedningen är ett sådant exempel.

Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Ettanfotboll

Även Ettanfotbolls Jimmy Fors, utvecklingschef föreningar, deltog vid mötet och var nöjd med dagen, både innehållsmässigt men också rent organisatoriskt.
– Jag tycker att det blev en bra dag och tycker att organisationen har löst det här med hybridmöten på ett bra sätt där vi möter samhällssituationen och ligger i framkant med tekniken. Chister Pallin skötte det exemplariskt när hans kollega Krister Malmsten blev sjuk på fredagsmorgonen.
– Det är andra gången som vi anordnar en valberedningsutbildning och syftet är att stärka kunskapen i föreningarnas valberedningar. På så vis hjälpa föreningarna att i framtiden kunna spetsa till sina styrelser ytterligare.

– Föreningsutveckling behövs, det är tydligt på många håll att man behöver slipa till styrelserna och styrelsearbetet börjar ju med att föreslå vid ett årsmöte. Vidare har vi gjort olika enkäter ute hos föreningarna där föreningar har sagt att de vill ha en bättre valberedning och därför ser vi behovet av att ha det här igen. Vi omsätter ungefär 30 % av föreningarna i Ettan och därför finns det ett behov av att ha ett återkommande inslag på föreningsutvecklingsagendan, avslutar Fors.

***

Ettanfotboll tackar Christer Pallin och deltagarna som närvarade vid föreläsningen fysiskt såväl som digitalt!