Johan Englund
Ettanfotbolls ordförande Johan Englund. Foto: Ettanfotboll

Ettanfotboll släpper sin andra Hållbarhetsrapport, som avser år 2019. Vi har fått en pratstund med Ettanfotbolls ordförande Johan Englund.

Den klassiska frågan först – hur känns det?
– Haha, det är bra tack. Det är förstås väldigt tillfredsställande att kunna komma med en ny Hållbarhetsrapport. När jag ser allt bra arbete som görs ute i våra föreningar blir jag väldigt stolt. Ettan är verkligen en väldigt viktig och fin del av svensk fotboll! Samtidigt är jag orolig. Pandemin sätter verkligen sina spår i Ettan och våra föreningar. Det är tufft därute och det finns inga reserver att ta av, varken ekonomiskt eller organisatoriskt. Vi gör allt vi kan från intresseorganisationens sida att driva på för mer krisstöd och andra åtgärder för att stötta föreningarna i Ettan.

Varför lägger ni resurser på att ta fram en Hållbarhetsrapport?
– Hållbarhetsfrågan är ju i topp på agendan i hela samhället. Covid-19 pandemin sätter ytterligare strålkastarljus på frågan; Hur bygger vi verksamheter som är hållbara över tid? I Ettanfotbolls fall vet vi ju sedan länge att det är en liga med 32 föreningar som oftast lever med tunna ekonomiska marginaler, har tunna organisationer. För att föreningarna och därmed hela ligan ska kunna utvecklas såväl sportsligt som på andra områden, måste den ekonomiska och organisatoriska hållbarheten utvecklas. Det är det ena stora skälet. Det andra handlar om att det ju redan görs så väldigt mycket bra inom hållbarhetsområdet ute i föreningarna i Ettan. Att lyfta fram det – också i ekonomiska termer – bedömer vi bidrar starkt till att var och en av föreningarna får det lättare att flytta fram positionerna med sina kommuner, sponsorer och andra intressenter. Föreningarna har ju också sina medlemmar, som förtjänar att få veta om allt bra som görs.

Hur har arbetet gått till?
– Det är ett omfattande arbete som ligger bakom vår Hållbarhetsrapport. Efter förra årets första rapport följde ett arbete under hösten då alla föreningar enades om att formulera våra fem hållbarhetsområden; Organisatorisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Mänsklig hållbarhet, Sportslig hållbarhet och Miljö- och klimatmässig hållbarhet. Samt att man också enades om mål för 2020. Sedan startade datainsamlingen för rapporten i januari 2020; det är många datakällor som behöver samlas in. Och sedan är det ett arbete med att sammanställa detta och ta fram presentationer i diagram etc. Utöver företaget Hållbar Tillväxt, som hjälpte oss förra året har vi i år också tagit hjälp av konsulter specialiserade på klimatavtrycksberäkningar.

Vad skiljer en Hållbarhetsrapport för en fotbollsliga jämfört med en hållbarhetsredovisning som ett företag gör?
– I grunden använder vi samma metod och struktur som man gör i ett företag. Vi har identifierat de globala mål som är relevanta för oss att relatera till. Eftersom jag i det civila arbetar med flera olika företag kan jag konstatera att vi i Ettanfotboll verkligen löpt hela linan ut och kopplat ihop hela utvecklingsarbetet i ligan med hållbarhetsfrågorna. Det känns verkligen extremt relevant och gör att hela hållbarhetsområdet inte ”bara” som jag sett i en del sammanhang blir något man gör för att redovisningslagen kräver det, och därmed kanske mer yta, utan det blir verkligen konkret verkstad i det dagliga utvecklingsarbetet.

Detta är Ettanfotbolls andra hållbarhetsrapport – hur ser du på utvecklingen sedan den första rapporten, som kom förra året?
– Det är väldigt kul att se att det skett en utveckling jämfört förra rapporten; vi har tagit steg framåt på flera viktiga områden. Sedan blir det ju inte helt jämförbart eftersom vi varje säsong får in ett antal nya föreningar i ligan. På Miljö- och klimatområdet har vi i denna rapport mer att komma med också.

Klimat- och Miljöområdet är alltså nytt i årets rapport, kan du berätta lite mer om det?
– Ja, en stor skillnad mot förra rapporten är att vi som såvitt jag vet första liga i Sverige kan presentera siffror på det klimatavtryck vi gör. Detta gör att vi har en nivå att utgå från i ett arbete som nu ska sättas igång med att försöka minska detta. Det är kanske en lätt utopisk vision att vi ska bli klimatneutrala, men vi måste ju i alla fall sträva mot det efter bästa förmåga.

Vad hoppas ni att er Hållbarhetsrapport ska ge för effekter?
– Framförallt hoppas jag att rapporten ska bli ett bra verktyg för föreningarna i ligan i dialogen med deras respektive intressenter. Vår Hållbarhetsrapport möjliggörs av SvFF:s särskilda utvecklingsprojekt för semiprofessionell fotboll och inom ramen för det kommer vi också att kunna ta fram en lite mer sammanfattad rapport i 32 upplagor ner på föreningsnivå. Det hoppas jag ytterligare bidrar till föreningarnas egna arbete. Ytterst är ju syftet med rapporten att sammanfatta och visa upp det fina arbete som görs i ligan och att bidra till att resurserna för föreningarna kan öka, såväl organisatoriskt som ekonomiskt.

***

Vill du läsa Ettanfotbolls hållbarhetsrapport 2019? Klicka här!