Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Pelle Börjesson / Idrottsfoto

Jimmy Fors är Ettanfotbolls utvecklingschef och varje år genomför han föreningsbesök med syftet att stötta och hjälpa föreningarna i deras föreningsutvecklingsarbete. Under våren och sommaren har Fors besökt föreningarna två av totalt tre gånger. Vi har tagit en pratstund med Jimmy för att höra hur arbetet har gått hittills.

Vi har tidigare rapporterat från Fors föreningsbesök hos IFK Malmö. Nu är den andra rundan av föreningsbesök helt avklarad och under hösten går vi in i den tredje rundan av besök. Det är andra året som föreningsbesöken hålls helt digitalt, anledningen stavas förstås Covid-19.

Hej Jimmy, vill du berätta kortfattat vad föreningsbesöken och ditt arbete går ut på och hur det har sett ut i år?

– Hej! Ettan har centralt gjort många insatser som har skapat nätverksträffar och utbildningar som hjälper till att stärka föreningsutvecklingen och slipar kompetensen hos våra föreningar. Insatserna bidrar till att stimulera och stärka utvecklingen ute i föreningarna, på så vis ökar vi också ligans utvecklingskurva, säger Fors och fortsätter:

– Vi hjälper föreningarna, vi har tre besök per år med varje förening, vid de här besöken arbetar vi utifrån en individuell handlingsplan som vi i början av året skapar; föreningen ihop med mig och RF-SISU. Vi arbetar utifrån den handlingsplanen och parallellt har vi även en checklista så att föreningarna och vi, Ettanfotboll och RF-SISU, kan ha koll på hur föreningsutvecklingsarbetet går mellan våra möten – samt hur våra föreningar successivt flyttar fram sina positioner mot en mer hållbar förening. I år har vi finslipat checklistan något för att få in mer data och information som hjälper oss och föreningarna.

Det är den andra säsongen med coronapandemin, hur påverkar det klubbarnas verksamheter?

– Det är såklart speciella tider att vara verksam i och pandemin har fått effekter för föreningarna men det känns som att nu när vi rör oss ur den, med lättare publikrestriktioner som den senaste positiva nyheten, så rör vi oss mot ljusare tider och det blir lättare för oss alla att se fram emot saker.

När du har varit runt hos föreningarna, är det några särskilda utmaningar som har kommit på tal?

– En stående utmaning är hur man skapar intäkter, hur man får in med medel till kassan. Där känner jag att vi genom våra olika utbildningar har gett olika förutsättningar för att klubbarna ska bli bättre på att skapa intäkter. Det är mycket tack vare Projekt Semiprofessionell fotboll som vi har kunnat göra det, det är också genom det projektet som vi kan bedriva Ettan talks och en del av våra nätverksträffar.

Under hösten går du in i den tredje rundan av föreningsbesök, vad tänker du inför det arbetet?

– Det känns väldigt inspirerande att få gå in i den tredje rundan och jag tycker att många föreningar verkligen är på tårna och det är många som verkligen vill arbeta med att utveckla sin förening och ta all den hjälp som vi erbjuder centralt från Ettanfotbolls håll och genom RF-SISU. Det stimulerar och inspirerar mig väldigt mycket i mitt uppdrag.