Ettanfotbolls Jimmy Fors. Foto: Ettanfotboll

Den 9-11 februari genomförde Ettanfotboll nätverksträffar för medlemsföreningarna på temat marknadsutveckling. Vid nätverksträffarna fick föreningsrepresentanterna ta del av olika strategier och kreativa lösningar för att spetsa till sitt marknadsarbete. Här kommer en redogörelse från dagarna.

Ettan är en liga på frammarsch. En av anledningarna till varför intresset runt Ettan ökar är det gedigna marknadsarbete som görs runt om i landet, både centralt och hos föreningarna. Vid nätverksträffarna presenterades tjänster, verktyg och strategier med syftet att hjälpa föreningarna att spetsa till sitt marknadsarbete ytterligare.

Paketeringen under nätverksdagarna var fylld till bredden med spännande och intressanta presentationer där vissa av gästerna var nya medan andra var mer bekanta för klubbarnas representanter.

Göran Widén är styrelseledamot i IFK Luleå och ansvarar för föreningens marknadsarbete. Widén öppnade upp träffarna genom att redogöra för sin förenings ihärdiga arbete vilket har resulterat i cirka 300 kommersiella partners.

– Vi har som ambition att jobba med föreningsexempel vid varje nätverksträff eller utbildning. Anledningen till detta är att föreningarna lever i samma värld, samma vardag med samma utmaningar. Då är det bra att hitta inspiration från människor som är verksamma på samma nivå. Då frågade vi IFK Luleå om de ville dela med sig om hur de arbetade på marknads, de är unika då de har cirka 300 kommersiella partners och är väldigt framgångsrika på marknadssidan, säger Jimmy Fors, utvecklingschef föreningar och ansvarig för nätverksträffarna.

Efter Widéns inledande anförande följde en rad presentationer, däribland presenterades Ettans biljettsystem, TicketCo, av Dag-Frode Algeröy. Vidare fick deltagarna lyssna till Linn Larsson från Meltwater (mediabevakning), Johan Månsson och Hanna Jonsson från Storykit (rörlig mediaproduktion), Stefan Svensson från Varför inte? och Dan Persson från Idrott och samhälle. Sist ut var Rickard Lönn från Digitala lagkassan, en av Ettanfotbolls partners, som presenterade ett ekonomisk hållbart system för hanteringen av lagkassor.

Dagarna genomfördes, för första gången, helt digitalt och paketeringen av föredrag som erbjöds var enligt Ettanfotbolls Jimmy Fors bland det bästa organisationen hittills har kunnat erbjuda.

– Det är första gången det är helt digitala nätverksträffar, vi bedrev veckan innan en utbildning digitalt tillsammans med SvFF om matchfixing men nätverksträffar i den bemärkelsen är första gången vi bedriver 100% digitalt, säger Fors och fortsätter:

– Nu var temat marknadsutveckling och jag tror aldrig att vi har haft en bättre paketering på en nätverksträff förut. Bra föreläsare, bra innehåll och bra frågor från medlemsklubbarna. Det var en stor efterfrågan från flertalet klubbar att ta del av det rörliga materialet som spelades in så att fler skulle kunna lyssna. Det får vi se som ett mycket bra betyg. 

Effekterna av coronapandemin påverkar oss alla. För att möta utmaningarna menar Jimmy Fors att det finns en stor betydelse i att hitta nya lösningar och kreativa strategier på marknadssidan för att klubbarna ska kunna fortsätta sin hållbara utveckling.

– Det säger sig självt att det är en större utmaning nu under och efter coronan att arbeta med marknadssidan, därför ställer det högre krav på klubbarna att vara innovativa i deras marknadsföring så att det kan locka till sig sponsorer. Det gäller att vara kreativ och arbeta med små medel för maximal utdelning.