För ett drygt år sedan kom Ettanfotboll med den första Hållbarhetsrapporten i världen för en fotbollsliga. Mitt i pandemin släpper man en ny för 2019: De 32 elitfotbollsföreningarna i Ettan, från Luleå i norr till Lund i söder, skapar tillsammans samhällsnytta värd nära ca 450 MSEK! I år blir man först, åtminstone i Sverige, med en hållbarhetsrapport där en ligas klimatavtryck redovisas.

Ettanfotbolls Hållbarhetsrapport för ligan 2018 som släpptes senvåren 2019 skapade uppmärksamhet i bl a media som Aktuell Hållbarhet och Viasats Champions League studio. Det blev uppenbart att ligans arbete med hållbarhetsfrågor skapade intresse långt utanför fotbollen.

När nu 2019 redovisas kan ett antal positiva förflyttningar jämfört 2018 noteras: Den beräknade samhällsnyttan ökar med ca 150 MSEK, ligan har väsentligen färre antal misstänkta matchfixings-incidenter, fler föreningar har policys kopplat till de olika delarna av hållbarhetsarbetet på plats, etc.

I en mätning tillsammans med Upplevelseinstitutet av hur ligans föreningars kommersiella partners rankar betydelsen av föreningarnas hållbarhetsarbete på en sjugradig skala, rankar man alla hållbarhetsområden över 5,5. Listan toppas av Mänsklig hållbarhet, med 6,2 av 7 i betydelse, tätt följd av Miljö-/klimatmässig hållbarhet, som rankas 5,8 av 7 i betydelse.

– Sedan 2019 driver vi gemensamt med föreningarna allt utvecklingsarbete i Ettan under fem hållbarhetsområden som vi definierat tillsammans, berättar Johan Englund, ordförande i intresseorganisationen Ettanfotboll. Dessa fem är Ekonomisk hållbarhet, Organisatorisk hållbarhet, Mänsklig hållbarhet, Sportslig hållbarhet och Miljö-/klimatmässig hållbarhet.

– Det är oerhört glädjande att se hur positivt detta påverkat utvecklingsarbetet i ligan och i våra föreningar, fortsätter Johan Englund. Som den lägsta av elitfotbollsserierna på herrsidan har vi förstås mycket mindre resurser än de högre serierna, men samtidigt har vi med mindre organisationer möjlighet att vara mer snabbfotade och måste vara mer uppfinningsrika. Det tycker jag verkligen visat sig när vi tillsammans satt mål och arbetat med det hållbarhetsdrivna utvecklingsarbetet. Föreningarna gör ett enormt fint arbete!

– Pandemin har rivit djupa sår i våra föreningars ekonomi. Det i kombination med det kompakta spelschemat betyder en tung belastning på organisationerna. Inte minst därför känns det extra viktigt att kunna visa upp vilken enorm betydelse de 32 föreningarna i Ettan har; såväl för hela sina respektive närområden, över hela landet, men också för hela svensk fotboll, säger Englund.

– Nu tror jag att många särskilt kommer att intressera sig för att vi kartlagt vårt klimatavtryck. Vi har en långsiktig vision att bli Nordens Mest Hållbara Liga. Lite utopiskt kanske, men ändå en självklar strävan. Då måste vi förstås också förstå vår påverkan på miljön och börja arbeta tillsammans för att minska den negativa påverkan. Med Hållbarhetsrapportens ”noll-mätning” för 2019 har vi något att börja arbeta från, avslutar Johan Englund.

Kontakt: Johan Englund, Ordförande
Intresseorganisationen Ettanfotboll
Tel: 0708-166116. E-post: johan.englund@ettanfotboll.se

Klicka här för att läsa 2019 års Hållbarhetsrapport!