Johan Englund
Ettanfotbolls ordförande Johan Englund. Foto: Ettanfotboll

Ettanfotboll släpper Hållbarhetsrapport – för tredje året i rad

För tredje året i rad släpper Ettanfotboll sin årliga Hållbarhetsrapport – någonting som vid den första lanseringen 2019 var världsunikt! Coronapandemin till trots uppvisar ligans 32 föreningar en fortsatt stark samhällsnytta värd cirka 450 miljoner kronor.

2018 antog Ettanfotbolls styrelse ett unikt mål att jobba mot – att vara Nordens Mest Hållbara Liga. Som ett steg i ledet lanserade man året därpå organisationens första Hållbarhetsrapport som var världsunik i det avseendet att ingen annan liga tidigare hade producerat en komplett Hållbarhetsrapport.

Ettanfotbolls hållbarhetsarbete styrs utifrån fem olika hållbarhetsområden: Mänsklig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Sportslig hållbarhet, Miljö-/klimatmässig hållbarhet och Organisatorisk hållbarhet. 

Coronapandemin har lamslagit både världen och svensk fotboll. Föreningslivet i Sverige har ställts framför tuffa utmaningar men trots det kan Ettans föreningar med stolthet uppvisa en producerad samhällsnytta för cirka 450 miljoner kronor under 2020.

– Jag har nu varit ordförande för Ettanfotboll sedan 2018 och det som slår mig allra mest är att man verkligen ser vilken viktig kugge vår del av seriepyramiden är för svensk fotboll men också vilken betydelse Ettanföreningarna har på sin ort. Vi ser det i den samhällsnytta som man bidrar med och att man på många håll är den förening som representerar elitfotboll på orten, säger Johan Englund.

Det är inte bara coronapandemin som skapar tuffa förutsättningar. I gränslandet mellan amatör- och proffsfotboll är grundförutsättningarna för Ettans klubbar svåra som de är. Därför markerar Ettanfotbolls ordförande, Johan Englund, extra vid att det är inspirerande och glädjande att klubbarnas hållbara arbete fortsätter ge resultat och bättre förutsättningar för framtiden.

– Ettan har överlevt pandemin men till priset av att ekonomin fått rejäla törnar och att organisationerna i många fall slitit oerhört hårt. Att vi mot den bakgrunden kan upprätthålla samma höga nivåer som tidigare år, som med samhällsnyttan, är otroligt glädjande. 

Klicka här för att ta del av Hållbarhetsrapporten 2020!