Ettanfotbolls Jimmy Fors tillsammans med Joakim ”Kimmen” Andersson, IFK Haninge, och Mats Lundholm från RF-SISU Idrottsutbildarna. Foto: Ettanfotboll

Under onsdagen träffades representanter från Ettanfotboll, RF-SISU Idrottsutbildarna och IFK Haninge. Syftet med mötet var att lyfta viktiga frågor rörande evenemang, föreningsutveckling och organisatoriska utmaningar. På mötet deltog Jimmy Fors (Ettanfotboll), Mats Lundholm (RF-SISU) och Joakim “Kimmen” Andersson från IFK Haninges organisation.

Intresseorganisationen Ettanfotboll har kartlagt ett behov av att kunna erbjuda stöd till Ettans föreningar för att på sikt stärka föreningarna och främja en utveckling och kvalitetshöjning av ligan som helhet. Därför träffar man tillsammans med idrottsutbildarna RF-SISU klubbarna i Ettan norra & Ettan södra för att identifiera utvecklingsområden och stötta klubbarna i deras föreningsarbeten. Föreningsbesöken är en åtgärd initierad genom projektet Semiprofessionell fotboll för att ta fram en individuell handlingsplan till varje enskild förening. Handlingsplanen utformas till en 5-årsplan för att långsiktigt ge föreningen stödet som behövs på ett organisatoriskt, ekonomiskt och sportsligt plan för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet i Ettan. 

Ettanfotbolls utvecklingschef, Jimmy Fors, besöker samtliga av Ettans 32 föreningar i syfte att tillsammans med RF-SISU och distrikten hjälpa föreningarna att upprätta handlingsplaner. Under året sker också uppföljningsmöten för att säkerställa att utvecklingen går framåt och att handlingsplanerna följs.

Vid mötet diskuterades nämnda ämnesområden fram och tillbaka från dels IFK Haninges målsättningar, perspektiv och utmaningar och dels från Ettanfotbolls och RF-SISUs möjligheter att erbjuda stöd och hjälp. 

RF-SISU – en närmare titt

RF-SISU Idrottsutbildarna är en organisation som erbjuder föreningar olika former av stöd för att utvecklas. I fotbollens fall sköter specialförbund såsom SvFF det som sker innanför planens linjer, fotbolls- eller tränarutbildningar, medan RF-SISU jobbar med föreningsarbetet runtomkring sporten. Mats Lundholm beskriver organisationen som en stöttepelare för föreningarna och man utgår från föreningarnas olikheter för att kunna erbjuda ett specialanpassat stöd. 

RF-SISUs målgrupper är föreningarnas styrelser, anställda, kommittéer, ledare eller vårdnadshavare till barn och ungdomar. Man erbjuder kurser och föreläsningar inom områden såsom “strategisk styrelseutbildning”, “ny som ledare” och “coachande föräldraskap”. Tillsammans med föreningarna erbjuder RF-SISU möjligheten att sätta igång arbetsprocesser, exempelvis för att uppnå sina visioner och verksamhetsidéer eller för att skapa trygga idrottsmiljöer. 

Mats Lundholm har en lång bakgrund inom Stockholmsfotbollen, både som ideellt arbetande men också som anställd hos Djurgårdens IF. Även i lördags var Lundholm ute på besök hos IFK Haninge, då i syftet att medverka vid föreningens värdegrundsdag. Idag passade vi på att ställa några frågor till RF-SISUs idrottskonsulent Mats Lundholm om organisationens roll i Ettanföreningarnas utvecklingsarbete och vilka organisationen egentligen är.

Mats, skulle du kunna beskriva din roll i det här samarbetet och vad ambitionen med besöket är?

– Organisationsutveckling, utifrån olika exempel på processer som vi har identifierat erbjuder vi folkbildning, säger Mats och utvecklar:

– Steg ett är “det här behöver föreningen”, då kan vi stötta där. Vi ska stötta, stötta och utveckla våra föreningar utifrån vad de mäktar med. Vill de göra lite så gör vi lite, vill de göra mycket så gör vi mycket.

Vilka effekter hoppas ni att det här arbetet ska resultera i?

– Att föreningen ska känna att man driver sin egen utveckling tillsammans med specialförbund och intresseorganisationer. Känna att man är med, att man har välutbildad personal och välinformerade ledare och vårdnadshavare.

Om vi tar IFK Haninge som exempel, varför är det viktigt för dig och SISU att ni gör den här typen av besök?

– Att känna att “Kimmen” och styrelsen och alla ledare har ett stöd i det de känner att de har en lucka som vi, RF-SISU, kan hjälpa till med i föreningsutvecklingsarbetet, säger Lundholm.

Görs det någon uppföljning på besöken, ser ni vilken effekt RF-SISUs arbete har på föreningarnas arbeten?

– Ett exempel kan ju vara att RF-SISU Stockholm har gått från att ha två idrottskonsulenter, som sen blev tre stycken och nu när jag kom så blev vi fyra. Då ser vi att det finns en potential och vilja bland föreningarna i Stockholm att bedriva en utveckling tillsammans med oss och förbundet. Det finns en efterfrågan.

Vad är din personliga syn på den här typen av arbete, du har ju en lång och gedigen bakgrund inom fotbollen?

– Jag tycker att det är roligt att jobba ute i verksamheten och få träffa föreningar som är intresserade att driva sin egen utveckling men i samverkan med övriga föreningar, intresseorganisationer och förbund.

– Hur man får ihop allt det här, det är SvFF, StFF, SEF, Ettanfotboll, så många som ska samverka, att man hjälps åt och får ihop det. Kärnverksamheten är hela tiden att träna och spela fotboll, allt annat är ju egentligen stötteapparater. När träningen och matchen är igång ska man känna “wow”, all föreningsutveckling leder framåt och skapar en bra miljö, avslutar Mats Lundholm.

***