Sedan 2018 har Ettanfotboll antagit en hållbarhetsstrategi för att bli Nordens Mest Hållbara Liga. Som ett steg i ledet för att kartlägga ligans hållbarhetsarbete kan man för andra året i rad presentera en hållbarhetsrapport tillsammans med Hållbar Tillväxt. Vi har pratat med Anna Weiner Jiffer som är hållbarhetskonsult och grundare av Hållbar Tillväxt.

Hej Anna! Kan du berätta lite om hur hållbarhetsrapporten har genomförts?
– Vi har utgått från Ettans egna verksamhetsmål och från UEFA:s hållbarhetsriktlinjer samt FN:s globala mål i Agenda 2030. Utifrån det har vi tagit fram de punkter som är relevanta för Ettan, där man kan vara med och påverka eller påverkas, till exempel ligans samhällsansvar och HBTQ-frågan.
– Rapporten har tagits fram genom intervjuer med klubbarna och två stycken omfattande enkäter på 100 frågor som har gått ut till alla klubbchefer och huvudtränare. 

Varför är det viktigt att kartlägga ligans hållbarhetsarbete?
– Det skapar en långsiktigt sund verksamhet, det är nummer ett. Att då göra rapporten är ett sätt att delrapportera till alla intressenter men också till oss själva i Ettan att visa vilken viktig samhällsfunktion vi spelar. Det ger ett intresse att fortsätta jobba på, det ger alla som har varit med cred och för Ettan ökar den här rapporten trovärdigheten för hela ligan. Man visar att man följer upp sin hållbarhetsstrategi och är seriös.
– Det är helt enkelt en seriositetsstämpel och ett marknadsföringsmaterial för ligan.

Kan det vara extra viktigt för klubbarna i lägre divisioner att vara medvetna om sitt hållbarhetsarbete?
– Ettans föreningars största utmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är den ekonomiska hållbarheten, kostnadskontroll och intäktsökningar. Det är det allra viktigaste att fokusera på. I nästa steg handlar det om att ta hand om alla ideella insatser i klubbarna. Under corona-pandemin är det många som upplever att klubben är det enda man kan gå till. Det är en livsavgörande uppgift man har som klubb då och jag tycker att klubbarna har varit helt fantastiska på det.

En annan punkt som Weiner Jiffer lyfter fram som betydelsefull för Ettans hållbarhetsarbete är klubbarnas ungdomsverksamheter.
– Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är ungdomsverksamheten Ettans stora bidrag till samhället. A-lagen är fantastiskt viktiga för att inspirera ungdomarna men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det stora bidraget ungdomsverksamheterna. Klubbarna tar ju egentligen en del av kommunernas arbete med ungdomsverksamheten.

Ettanfotboll har nu tillsammans med sina medlemsföreningar arbetat för att stärka hållbarheten i ligan och hos föreningarna. När Weiner Jiffer jämför 2019 års rapport med 2018 års rapport lyfter hon fram att samtliga föreningar nu har tagit sina första kliv i sitt hållbarhetsarbete.
– Det som sticker ut (i 2019 års rapport jämfört med 2018, reds. anm.) är att alla klubbar har signat upp sig för Diplomerad Förening och har individuella utvecklingsplaner, det är helt fantastiskt apropå deras långsiktiga utveckling. Det är väl det som är det största framsteget och det viktigaste, att hela den verktygslådan som man har tagit fram på Ettanfotboll kommer till nytta. Med hjälp av UEFAs beräkningsmodell kan vi också konstatera att Ettan bidrar med ett ekonomiskt värde till samhället om 450 miljoner kronor. Det är riktigt bra!

Om vi då tittar framåt mot kommande år och tar med oss Ettanfotbolls hållbarhetsmålsättning i åtanke, hur ser du på framtiden?
– Jag tror att ligan har enormt bra förutsättningar redan för att man har varit så bra på att medvetandegöra hur man kan bygga en långsiktig livskraftig verksamhet och vi har tagit fram verktyg som hjälper klubbarna i alltifrån CO2-belastning till ekonomistyrning.
– Att vi jobbar med frågan och gör analyserna hjälper, sen hoppas jag att man inspirerar andra ligor att göra detsamma, avslutar Anna Weiner Jiffer.

***

Vill du läsa Ettanfotbolls hållbarhetsrapport 2019? Klicka här!