Trots en pandemi som har lamslagit samhället och restriktioner som utsatt svenskt föreningsliv för enorma påfrestningar har Gefle IF tagit sig an utmaningarna man har ställts inför och samtidigt utvecklat föreningens hållbarhetsprojekt – Ett Bättre Gävle. 
– Vi vill ta ansvar för vårt samhälle och skapa ett bättre Gävle för alla att bo, verka och leva i, säger Sebastian Zettergren.

2016 ramlade den klassiska föreningen ur allsvenskan då man slutade på femtonde plats. Hösten samma år började Sebastian Zettergren att jobba för föreningen och i dagsläget är han marknadsansvarig för Gefle IF men även delaktig i hållbarhetsarbetet. Nyligen presenterade klubben sin första, professionellt framtagna, hållbarhetsrapport. Bakom rapporten ligger ett arbete som man märker att Zettergren och föreningen är stolta över men det är framförallt ett arbete som man har tagit på stort allvar. Någonting som visar sig i beslutet att anställa en verksamhetsansvarig för Ett Bättre Gävle.
– Det är viktigt att poängtera att vi väljer att investera ekonomiskt och resursmässigt i en heltidsanställning trots det prekära läget med pandemin, det sänder ett viktigt symbolvärde för partners och kommunen att vi vill investera i Ett Bättre Gävle och att vi som förening visar att vi är beredda att göra jobbet, säger Zettergren.

Sebastian Zettergen, marknadsansvarig Gefle IF. Foto: Gefle IF

Ett Bättre Gävle
Gefle IF har jobbat med samhällsfrågor i många år och egentligen började processen med Ett Bättre Gävle redan 2008 men då under ett annat arbetsnamn. Det var först 2020 som hållbarhetsprojektet fick sitt nuvarande namn och Zettergren väljer att vara självkritisk till hur föreningen länge arbetade med samhällsfrågor.
– Ska vi vara självkritiska törs jag väl påstå att vi har varit ganska dåliga på att paketera det mot externa intressenter. 2020 sjösatte vi en ideell arbetsgrupp bestående av personer från olika verksamheter med olika kompetenser och bakgrunder i samhället. Syftet var att få till en tydligare kommunikation för att berätta vad vi vill åstadkomma. Vår tydliga bild är att om vi på riktigt ska skapa ett bättre Gävle krävs det att fler organisationer och verksamheter samverkar, för vi når bara den målsättningen tillsammans.

Det senaste året har antalet aktiviteter i hållbarhetsprojektet skalats ned men det beror inte på coronapandemin utan på att man vill ha en tydlighet i det man gör.

Bakom det man väljer att göra ligger tre målsättningar och fem fokusområden till grund. Det rör sig om FN:s globala mål Agenda 2030 där man har valt ut mål nummer 3 (god hälsa och välbefinnande), mål nummer 10 (minskad ojämlikhet) och mål nr 13 (bekämpa klimatförändringarna). 
– Men egentligen pratar vi inte om de globala målen utan främst om våra fem fokusområden, rörelse, inkludering, jämställdhet, integration och miljö, säger Zettergren. 

Gåfotboll, nattfotboll, flickfotboll
För en fotbollsförening kretsar naturligtvis verksamheten kring att spela fotboll, det är hela syftet med föreningen och därför ligger fotbollen förstås nära till hands när man riktar verksamheten utåt mot olika grupper man vill stötta. 

När det kommer till den traditionella fotbollsverksamheten för ungdomar, det vill säga för ungdomar som tillhör Gefle IF, är man bland de största i regionen med över tusen deltagare och där man under fjolåret hade över 54 000 tillfällen för barn och unga att träffa andra vuxna förebilder än sina föräldrar. 
– Vi ser en samhällsutveckling där fler och fler inte kommer in i det organiserade föreningslivet, inte minst bland gruppen utrikes födda tjejer, en grupp där vi vill prioritera ökat deltagande.

Två andra exempel, på lite mer okonventionella insatser, som Gefle IF står för och som ingår i Ett Bättre Gävle är nattfotbollen för ungdomar och gåfotbollen för pensionärer.
– Varje fredagkväll bjuder vi in ungdomar till att spela spontan, organiserad fotboll med ledare och spelare från oss. Vi har haft sextio till åttio ungdomar som spelat varje fredag i stort sett året runt och vi upptäckte att ungefär nittio procent av de som deltog inte tillhörde en organiserad förening idag. Det är jätteviktigt att vi kan komma i kontakt med dessa ungdomar och det är genom våra aktiviteter inom Ett Bättre Gävle som vi gör det, säger Zettergren och fortsätter angående gåfotbollen för seniorer:
– Ett annat exempel på att inkludera hela samhället är att vi i år, så fort vi kan, kommer starta aktiviteten gåfotboll för seniorer. Ska vi på riktigt åstadkomma ett bättre Gävle måste vi inkludera alla och gåfotbollen bidrar med fysisk hälsa för en målgrupp som annars i många fall inte rör på sig tillräckligt men också social inkludering för de äldsta som nu har varit väldigt isolerade.

Vidare har Gefle IF på allvar börjat växla upp på dam- och flicksidan där damlagsverksamheten startades runt 2014 och där antalet tjejer i föreningen har tredubblats mellan åren 2011 och 2020. 
– Vi har lagt stort fokus på unga tjejer i breddverksamheten men också i dam- och akademilagen. Vi har ett F19- och ett F17-lag för att tjejer från regionen ska kunna gå hela vägen upp till A-laget. Vi har en tydlig vision om att vi ska ha ett damlag i eliten senast 2025 och med 360 tjejer är vi en av de största ungdomsföreningarna för tjejer i Gävle.

Nattfotboll i Gefle IF:s regi. Foto: Gefle IF

Mer än bara fotboll
Men det är inte bara på planen som föreningen satsar för tjejer och kvinnor i samhället. Som ett steg i ledet för att uppnå sina mål om minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet har Gefle IF en ny värdegrundspartner i UN Women där föreningen kommer att samverka i kampanjen HeforShe.
– Dels handlar det om att utbilda vår egen förening internt från det yngsta laget upp till styrelsen men vi kommer också ta ut det jämställdhetsarbetet externt genom att arvodera våra spelare i dam- och herrlaget för att utbilda och föreläsa i skolor och andra föreningar, säger Zettergren. 

“Vi ska vara Sveriges klimatsmartaste idrottsklubb”
Under samtalet med Sebastian blir det tydligt att Gefle IF är en ambitiös klubb, man låter sig inte nedslås av rådande samhällsutmaningar, istället växlar man upp. Föreningen vill tillbaka till elitfotbollen, man vill vara en trygg och stöttande punkt i lokalsamhället samt regionen och det blir tydligt att man vågar sikta högt och vara ambitiösa.

Allra mest ambitiösa kanske man är när det kommer till miljö- och klimatarbetet. Där vill Gefle IF nämligen ta tag i taktpinnen och arbeta för att bli Sveriges klimatsmartaste idrottsklubb. Det är ett stort mål och det inser de själva men utmaningen överskuggas av att det är direkt nödvändigt, för att använda Zettergrens egna ord.
– Vi har satt ett ambitiöst mål i frågan som lyder att vi ska vara Sveriges klimatsmartaste idrottsklubb på den klimatsmartaste arenan. Vi vill vara branschledande inom denna fråga i Idrottssverige och vi ser att det är en fråga som är direkt nödvändig, det går inte att förringa det avtryck vår bransch gör på klimatet.
– Vi ser att många jobbar med miljöfrågan men ingen har tagit positionen som marknadsledande och vi vill ta den!

Tillsammans med Ettanfotboll och Hållbar Tillväxt mätte Gefle IF sitt klimatavtryck och det största avtrycket gör man inom transport.
– Där tittar vi just nu på hur vi på ett klimatsmart sätt kan resa till och från matcher, hur vi kan ta ansvar för de 500-600 ungdomsmatcher som spelas varje år. En klar majoritet av föräldrarna bor inom en radie på tre till fyra kilometer men trots det tar de flesta bilen till anläggningen. 
– Till det behöver vi se över vårt material i kläderna, vi har ett ansvar för det som konsumeras på matcherna, att minska plast och erbjuda källsortering för våra besökare. Framförallt inser vi också att i slutändan är vi en fotbollsklubb och måste jobba med organisationer som kan klimatet bättre än oss och därför startar vi en styrgrupp för Ett Bättre Gävle som består av organisationer och bolag från näringslivet, kommunen och den ideella sektorn. 

Att rädda klimatet när någonting som är svårt att göra om man är själv men samtalet om hur vi kan positivt påverka utveckling är någonting som förs centralt i Ettan som liga. Ettanfotboll har under flera års tid lyft hållbarhetsfrågan där frågor kring miljö och klimat har haft en viktig roll i det utvecklingsarbete som man vill se. Nu hoppas Zettergren att fler klubbar kan bli inspirerade av den resa som Gefle IF vill ta.
– Jag tror att respektive förening i vår liga och övriga ligor behöver inleda den dialogen med sina partners, det finns kunskap hos sponsorer och i näringslivet och det är viktig kunskap att ta tillvara på för långsiktigt partnerskap och utveckling. Partnerskap handlar om att utvecklas tillsammans och att få tuffa kravbilder på sig, det är så vi blir bättre. Sen hoppas vi så klart att genom att lyfta frågan rent kommunikativt så ska vi förhoppningsvis inspirera andra klubbar att jobba med klimatet också. FN:s mål är oerhört ambitiöst och jag tror att vi kan nå det men bara tillsammans.

***

Utöver ambitiösa målsättningar, insatser för flickor och seniorer finns det många andra ljusglimtar, små som stora, att ta del av i Gefles hållbarhetsrapport. 
Där får vi lära känna föreningen utanför de 30 matcher som spelas varje säsong och vi får läsa om Liban Ahmed, 17 år, som i tre år har dömt barn- och ungdomsmatcher. Vi får ta del av hur föreningen under insatsen “Geflerenergi” erbjöd gratis fika och glass i sommarvärmen till en hårt ansatt vårdpersonal. Vi bekantar oss med namnen som jobbar bakom kulisserna för att få verksamheten att gå runt, t.ex. vaktmästaren “Skvätten”.

Nu är fotbollssäsongen 2021 igång och allas ögon riktas mot planen där kampen om bollen pågår för fullt. Men Gefle IF visar att de kämpar för mer än bara det, klubben är ett av alla lysande exempel på föreningar i Ettan som tar ansvar för samhället som de är en del av, som de lever i, verkar i och är beroende av.

Kö med vårdpersonal som i sommarvärmen erbjuds gratis glass och fika. Foto: Gefle IF
Volontärer från Gefle IF. Foto: Gefle IF

Vill du läsa Gefle IF:s hållbarhetsrapport? Klicka HÄR!