Ettanfotboll jobbar sedan 2018 med ligautvecklingen utifrån fem olika hållbarhetsområden – två av dessa är Ekonomisk och Organisatorisk hållbarhet.

För att föreningarna i Ettan ska klara av att ligga där de ligger i seriesystemet över en längre period, och för att de ska kunna ta klivet uppåt, krävs det ett långsiktigt hållbart arbete.

Några av de punkter som vi har identifierat för stärka föreningarnas chanser till framgångsrika resultat är bland annat en skuldfri ekonomi, att man uppfyller kraven för elitlicensen, en avlönad klubbchef och en utbildad valberedning.

Vill du läsa mer om Ettanfotbolls hållbarhetsarbete? Klicka här!