210405 IFK Malmös ordförande Torbjörn Karlsson under fotbollsmatchen i Division 1 södra mellan IFK Malmö och Åtvidaberg den 5 april 2021 i Malmö. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / COP 240 / MA0044

Tidigare i våras deltog Ettanfotbolls reporter vid organisationens föreningsbesök hos IFK Malmö. Föreningsbesöken är en del av Ettanfotbolls arbete med att hjälpa och stötta klubbarna i deras hållbara utveckling. Besöket leddes av Ettanfotbolls utvecklingschef Jimmy Fors och närvarade gjorde även Marina Karlsson, idrottskonsulent från RF-SISU Skåne samt IFK Malmös ordförande Torbjörn Karlsson.

IFK Malmö är för året nykomling i Ettan och således var vårens föreningsbesök det första mötet mellan Ettanfotboll, RF-SISU och klubben. Vid föreningsbesöket, som skedde digitalt, fick klubbens representanter presentera sin verksamhet och lyfta fram positiva bitar såväl som områden där man ställs inför utmaningar. Utifrån den första genomgången sattes sedan en handlingsplan anpassad efter IFK Malmös förutsättningar och utmaningar. 

Vid det andra föreningsbesöket, som hölls häromveckan, gjordes en uppföljning på de punkter som ingick i handlingsplanen. Torbjörn Karlsson, ordförande i IFK Malmö, kunde berätta att verksamheten hade utvecklats på ett flertal plan. Man har fått igång en flickverksamhet, storleken på ungdomsverksamheten liksom mängden medlemmar i föreningen har ökat. Samtidigt har marknadsarbetet gett resultat och man har lyckats få in nya sponsorer och partners. 

En av föreningens viktigaste punkter som man tog med sig från det första mötet var frågan om plantider och träningsanläggningar. IFK Malmö vill etablera sig som ett av de självklara valen i Malmö stad för barn och ungdomar men har haft vissa svårigheter kring frågan om träningsanläggningar. Arbetet är nu på god väg framåt då man tillsammans med fotbollsklubbarnas samorganisation och Malmö kommun är nära en lösning rörande en av stadens fotbollsanläggningar. 

Torbjörn Karlsson kommenterar arbetet som har gjorts under våren sedan det första föreningsbesöket:

– Generellt sett har arbetet gått bra i klubben, vi känner oss stärkta av det faktum att vi är med i Ettanfotboll och den checklista som finns är ett bra stöd. Sen ska vi orka lyfta kryssen, förverkliga de olika punkter och det gör vi inte på tre månader men det är en bra grund att stå på i den förbättring av klubben som vi siktar på. Vi är himla glada för det stöd som Ettanfotboll utgör.

– Det är ett stort stöd att ligga i Ettan, därtill mycket hjälpta av TV-exponeringen. Vi blir lite viktigare och lite större för våra supportrar och samarbetspartners. Det känns som att vi är på en högre nivå än tidigare och man får råg i ryggen av det. Det är ett fortlöpande faktum som bygger klubben och gör oss som är verksamma lite stolta över klubben och att med råg i ryggen fortsätta att göra det vi gör.