Upptaktsträff och nätverk om hur klubbarna förbättrar sin scouting. Utveckling av sportslig och ekonomisk hållbarhet ute i föreningarna.