Teams – Fotbollspolitiska frågor, Utvärdering av våra anställda, Utvärdering av styrelsearbetet.