Nätverksträff 4: ”Hur arbetar vår förening med mänsklig hållbarhet?”