Grundutbildning för de som inte har deltagit i tidigare utbildningar samt vidare-/fortbildning för de som har deltagit i tidigare utbildningar.