Sportchefsträff i samband med talangmatchen.

Tema: utveckling av den sportsliga verksamheten.