Utbildning av Matchfixingansvarig
Utbilda Matchfixingansvarig så de vet hur de skall agera ifall en situation skulle uppstå, samt så de kan fortbilda i egna föreningen..