Ämne: Sponsring
Workshop: Summering av kursen med särskilt fokus på erbjudandet och klubbens kommersiella värden