Ämne: Sponsring – Försäljningsteknik och säljbearbetning av sponsormarknaden.