Ämne: Sponsring – Hållbarhetsinitiativ och globala mål i fokus – att bygga koncept och samarbeten