Ämne: Publik och evenemang
Workshop: Summering av de inledande träffarna. Särskilt fokus på publikupplevelsen och evenemangsåret.