Ämne: Publik och evenemang – Sälj- och kampanjarbete för privatmarknaden i praktiken – planering och genomförande