Ämne: Publik och evenemang – Hur får vi mer publik till arenan och matchen – upplevelsen i fokus