Säsongsavslutning
Ämne: Kommunikation
Workshop: Summering av kursen med fokus på digitala verktyg och hjälpmedel i vardagen.