Uppstart för Ettan Talks 2022
Ämne: Publik och evenemang – Pandemins effekter och påverkan på framtidens publik och besökare