Trimbite är ett verktyg som enkelt uttryckt ger tränarstaben ett verktyg att arbeta med spelarnas hälsa och belastning – och på så vis också behålla spelarna på fotbollsplanen. 

Division 1-föreningarna har under 2019 haft möjlighet att testa på Trimbite med hjälp av ett ekonomiskt stöd av projektet Semiprofessionell Fotboll. En av de föreningar som testat är Carlstad United BK; de känner sig riktigt nöjda med vad verktyget skapar för förutsättningar.

– Det har gett mig som tränare en bättre möjlighet att se att vi når de belastningar vi vill i vår träningsplanering, och gör det även enkelt att snappa upp om vi har någon spelare som behöver lite mer träning, eller som har några känningar någonstans som vi behöver ta hänsyn till, berättar lagets huvudtränare David Ekelund och fortsätter om vad spelarna tyckt.

– De flesta har tyckt att det varit mycket bra att arbeta med Trimbite. Det har också skapat en självinsikt hos många där de sett ”hur tränar jag egentligen”. Andra har kanske inte helt förstått vitsen med att använda verktyget och det har också varit de vi behövt jaga på lite. 

Alla tränare har fått en introduktion av Trimbites medarbetare för att komma igång med detta verktyget så snabbt och bra som möjligt – och implentera det i sin träningsplanering. 

Alla våra träningar ligger inlagda i Trimbite tillsammans med planerad belastning; grönt, gult, rött för spelarna och 1–10 för oss tränare. Efter varje pass har spelarna skattat sin upplevda belastning, det är den som är den viktiga – inte hur vi planerat utan hur spelarna har upplevt det, förklarar David Ekelund och fortsätter om hur de sedan använt de siffrorna. 

– Utifrån de siffrorna har vi kunnat kolla om träningarna varit mer eller mindre belastande än vad vi hade planerat och i sådana fall kunnat analysera våra träningar för att göra de bättre för spelarna. Vi har även kunnat snappa upp när spelare haft en belastning över en vecka som skiljt sig mycket från de övriga – då har vi kunnat titta på varför och anpassa träningen därefter. 

Effekten av användandet av Trimbite har varit tydlig för Carlstad United BK. 

– Det har varit effektivt att kunna se om vi nått det vi velat och vilken total belastning över tid som spelarna upplevt och upplever. Om vi kan trycka på lite mer, eller om vi kortsiktigt behöver ta ner belastningen lite. Det ger oss också möjligheter att individualisera träningen på ett bättre sätt.

Den som introducerat Trimbite för Division 1-tränarna är medgrundaren Johan Svensson som med sin bakgrund som fystränare i AIK Fotboll och numera anställd på Svenska Fotbollförbundet har en väldigt god kännedom om vad som kan förenkla vardagen för våra fotbollstränare.

Trimbite ger tränare förutsättningar att på ett snabbt sätt få info om spelares belastning, välmående och bidrar till att öka den interna kommunikationen mellan spelare-tränare och tränare-tränare/övrig stab (exempelvis medicinskt team) vilket alla är de viktigaste faktorerna för att behålla spelarna på plan enligt forskningen (Jan Ekstrand, Football Research Group)

– Vi vet av egen erfarenhet, själv spelat och tränat lag i Div 1 i många år, att klubbar på den här nivån har knapert med tid. Om man då kan hitta genvägar som gör jobbet effektivare och snabbare är det något som såklart borde göra att det ringer alarmklockor då de kan spara tid och inte minst pengar i form av skadade spelare, säger Trimbites Johan Svensson. 

”Hade önskat att alla klubbar nyttjat detta tillfället” 

Det är en rad klubbar som valt att arbeta med detta verktyg i år och merparten av dem tillhör också toppskikten i respektive Division 1-serier, vilket är glädjande då det visar Trimbites värde för att hålla sina bästa spelare tillgängliga för spel istället för i gymmet på rehab. Men fler hade kunnat använda det, vilket Johan Svensson betonar:

Vi hade önskat att alla klubbar nyttjat detta tillfälle då vi ser i många olika verksamheter på både högre och lägre nivåer, och även i våra landslag, nytta av tydliga checkpoints innan och efter träning. Det här är en start och förhoppningsvis kan det växa till en del av ett arbetssätt. Man behöver någon form av ett integrerat arbetssätt och det här har varit en viktig pionjär för oss där vi ser att de som använder det fullt ut verkligen har nytta av systemet, avrundar Johan Svensson samtalet med. 

Föreningen Ettanfotboll rekommenderar Trimbite som ett verktyg för föreningar att arbeta med spelarnas hälsa och belastning. Om ni vill veta mer om Trimbite och-/eller komma i kontakt med bolaget finner ni mer information på deras hemsida: http://www.trimbite.com.